Du er her:

  • Rogaland
  • Krever viktig natur spares for kraftlinjer
Det planlegges nye kraftlinjer fra Lysebotn til Stavanger. (Illustrasjonsfoto: blickpixel/pixabay)

Det planlegges nye kraftlinjer fra Lysebotn til Stavanger. (Illustrasjonsfoto: blickpixel/pixabay).

Krever viktig natur spares for kraftlinjer

Statnett skal bygge nye kraftlinjer fra Lysebotn til Stavanger. Naturvernforbundet krever at linjene ikke ødelegger viktige naturområder.

Statnett skal bygge de nye kraftlinjene for å øke strømkapasiteten i Stavanger-distriktet, og prosjektet har en kostnadsramme på mellon 2,5 og 3,5 milliarder kroner. Problemet er bare at de omsøkte kraftlinjene nå er lagt midt i verdifulle natur- og friluftsområder, som for eksempel Ims- og Lutsivassdraget i Sandnes.

ImageNaturvernforbundet i Rogaland står sammen med blant andre Sandnes kommune og Stavanger turistforening når vi krever at det utredes et nytt alternativ, den såkalte trasé 6.0, for å minimere skadene den nye kraftlinjen vil gjøre.

Naturvernforbundet reagerer også på hvordan det er planlagt en rekke anleggsveier og riggplasser i Forsand kommune, på sørsiden av Lysefjorden. Å anlegge vei opp til Kringlevatn på sørsiden av Lysefjorden vil medføre store
inngrep i uberørt terreng og må derfor ikke godtas. Tilsvarende gjelder veibygging fra
Haukali/Oaland til Stora Hellesvatnet.

Du kan lese hele høringsinnspillet til Naturvernforbundet i Rogaland her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.01.2015

Nyheter

NETTSIDE

NY NETTSIDE!

02.05.2019 | Sist oppdatert: 03.06.2019

Fra og med torsdag 2.mai er denne nettsiden historie. Nå finner du oss på rogaland-naturvern.no

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler