Du er her:

  • Rogaland
  • Lyst å gjøre en innsats for sjøfuglene?
Majoren er en av tre vernete fugleholmer i Stavanger havn. Foto. Røy Mangersnes

Majoren er en av tre vernete fugleholmer i Stavanger havn. Foto. Røy Mangersnes.

Lyst å gjøre en innsats for sjøfuglene?

Da kan du møte opp i båthavna ved Børevigå kl 18 på fredag og bli med Naturvernforbundet på ryddesafari. Vi skal nemlig rydde fem av Stavangers seks egenerklærte sjøfuglreservater.

Det dreier seg om Plentingen, Majoren og Tjuvholmen i Byfjorden, Skeieholmen og Svartaskjer ved Hundvåg og Ormøyholmen ved Ormøy. Alle holmene unntatt Plentingen har hekkende sjøfugl. Tjuvholmen er den desidert beste med en stor hekkebestand av ærfugl og fiskemåke. 

Fra og med 15. april er det forbud mot å gå i land på holmene. Det er derfor det om å gjøre å få ryddet før påske. Fredag er det meldt OK vær med lite vind. 

Vi hopper over Plentingen fordi elevene ved Engøyholmen kystkultursenter allerede har ryddet der. De øvrige holmene er små og lar seg rydde i løpet av kort tid. Vi regner med å være tilbake i Børevigå seinest kl 21. 

Du tar med deg varme klær og godt fottøy. Vi har redningsvester til alle, søppelsekker, hansker og kaffe. 
Og ja, det er gode og stødige "Marøyferjå" som skal bringe oss rundt til holmene. 

Vel møtt fredag 7.april kl 18 i Børevigå til en innsats for en reinere sjøfuglhverdag!

ImageImageMajoren har et svært rikt fugleliv, særlig vinterstid. Skarv, ærfugl, gråheigre og kobbe er vanlig å se ved holmen.

 

Nyheter

Preikestolen

Nasjonalpark likevel?

15.05.2018

To ganger tidligere har Preikestolen nasjonalpark vært tema på Stortinget. Nå kommer det tredje forsøket i regi av fire representanter fra SV, med Lars Haltbrekken og Arne Nævra i spissen.

Side 10-11 bore

Ikkje lov å nydyrke skog på Bore

11.05.2018

Ein bonde på Bore i Klepp får ikkje lov til å nydyrke fem dekar skog attmed Jærstrendene landskapsvernområde. Naturvernforbundet og Ornitologisk Forening har fått medhald i sin klage på vedtaket gjort av politikarane i Klepp.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler