Du er her:

Preikestolrapporten er klar!

Preikestolen med Jørpelandsheia har store nasjonale natur- og kulturverdier, går det fram av en rapport som Naturvernforbundet i Rogaland og Strand la fram i dag. Fem kulturminner og naturtyper i området har nasjonal verdi og det er registrert ni fuglearter og et tyvetall karplanter, moser, sopp og lav som står på den nasjonale rødlista over truede arter.

Nyheter

NETTSIDE

NY NETTSIDE!

02.05.2019 | Sist oppdatert: 03.06.2019

Fra og med torsdag 2.mai er denne nettsiden historie. Nå finner du oss på rogaland-naturvern.no

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler