Du er her:

  • Rogaland
  • Rogaland AP ber om utredning av nasjonalpark
Naturvernforbundets forslag om Preikestolen nasjonalpark.

Naturvernforbundets forslag om Preikestolen nasjonalpark.

Rogaland AP ber om utredning av nasjonalpark

Rogaland Arbeiderparti ber om utredning av Preikestolen nasjonalpark. Det ble vedtatt på fylkespartiets årsmøte i helga. Samtidig er Eirin Sund saksordfører når Stortinget skal behandle et forslag fra Venstre om å igangsette arbeidet med en nasjonalpark.

 

Årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti gjorde følgende vedtak i helga:

” Arbeide for utredning av Preikestolen nasjonalpark under forutsetning av at strømforsyningssikkerheten ivaretas.”

Vedtaket ble gjort med stort flertall. Enkelte lokallag fra Ryfylke stemte i mot.

Halehenget om strømforsyningssikkerhet må forklares. Det går i dag en høyspentlinje fra Lysebotn gjennom Preikestolområdet til Jørpeland. Enkelte  i Ap mener denne linja ikke må kreves fjernet i en nasjonalparkplan, med mindre linjeeieren Lyse sjøl ønsker det. En eventuell nasjonalpark må heller ikke hindre Lyse i å oppgradere/nybygge en 420 kv linje i traseen. Det er imidlertid  lite sannsynlig at Lyse ønsker å bygge en ny 420 kv i traseen gjennom Preikestolområdet.

Følgende fylkespartier har etter dette sagt ja til nasjonalparken med ulike formulering:
Rogaland Ap
Rogaland SV
Rogaland V
pluss Stavanger Høyre

Venstres to representanter på Stortinget har fremmet et Dokument 8-forslag om igangsetting  av en verneprosess for Preikestolen nasjonalpark. Arbeiderpartiets Eirin Sund er saksordfører og skal avgi energi- og milkjøkomiteens innstilling 29.mars. Behandlingen av saken i Stortinget er foreløpig berammet til 5.april. 

Nyheter

NETTSIDE

NY NETTSIDE!

02.05.2019

Fra og med torsdag 2.mai er denne nettsiden historie. Nå finner du oss på rogaland-naturvern.no

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler