Du er her:

Lutsivassdraget er varig vernet mot kraftutbygging. Men er kraftlinjer unntatt fra vernet?

Lutsivassdraget er varig vernet mot kraftutbygging. Men er kraftlinjer unntatt fra vernet?.

Spar Lifjell og Lutsi

Lutsivassdraget og Lifjell er regionens grønne indrefilet og må ikke tillates rasert av monstermaster, mener Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse til bygging av ny 420kV linje mellom Lysebotn og Stavanger.

Lyse sentralnett og Statnett ønsker  å bygge den nye høyspentlinja gjennom Forsand og Sandnes til Stølaheia i Stavanger. Det meste av den 71 kilometer lange linja skal gå som luftspenn og vil på omlag to tredjedeler av strekket følge en eksisterende linjetrase. Det er når 420 kV linja forlater traseen over Seldalsheia-Sviland og går nordover til Bymarka ved Gandsfjorden det blir alvorlige konflikter. 

Alternativene 4.1 og 5.0 som Lyse konsesjonssøker har begge til felles at de går gjennom Ims-Lutsivassdraget og over Lifjell. Det er de mest sentrale regionale grøntstrukturene på Nord-Jæren, som berører befolkningen svært negativt enten vi snakker om fastboende, hytteeiere eller turfolk.I tillegg har disse områdene viktige og verneverdige natur- og kulturkvaliteter. Ims-Lustivassdraget var blant de aller første vassdragene i Rogaland som ble vernet mot kraftutbygging. 

Men som vi har sett med dagens rødgrønne regjering er ikke vernede områder vernet når kraftindustrien banker på døra. Det har Lyse notert seg. 

Naturvernforbundet håper befolkningen i regionen står samlet om å kreve utredet et alternativ 6 som betyr framføring av 420 kV linja til Stokkeland i Sandnes og derfra i en kombinasjon av luft/jord,tunnel til Stølaheia i Stavanger. Dersom dette alternativet blir avvist krever forbundet at 420 kV linja må gå i bakken på hele strekningen fra sør for Lutsi og helt til Bymarka i nord ved Gandsfjorden. 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.09.2013

Nyheter

Lomvi

Naturen vant mot vindturbinene

13.01.2015 | Sist oppdatert: 13.01.2015

Er det greit å sette opp 67 vindturbiner midt i Norges viktigste område for trekkfugler? Nei, mener NVE, som har avvist søknaden. Naturvernforbundet jubler.

Uvann-Plastfiber fra Ryfast1-lav

Ryfast-plast også på havbunnen

12.01.2015 | Sist oppdatert: 15.01.2015

Nå er det funnet plastavfall fra Ryfast også på havbunnen. Naturvernforbundet i Rogaland krever Statens vegvesen rydder opp.

Havhest

Ti grunner til å droppe monstermøller

19.12.2014 | Sist oppdatert: 19.12.2014

Er det ett sted i Norge hvor offshore vindkraftanlegg ikke må plasseres, er det på Siragrunnen. Fordi det vil gjøre uopprettelig skade på fugl, fisk og friluftsliv.

Viser fra 109 til 112 av totalt 500 artikler