Du er her:

Gjenvalgt styreleder i fylkeslaget, Hallgeir Langeland. Foto: Naturvernforbundet

Gjenvalgt styreleder i fylkeslaget, Hallgeir Langeland. Foto: Naturvernforbundet.

To nye år med Langeland

Hallgeir Langeland ble valgt for to nye år som styreleder på fylkeslagets årsmøte i går, mandag 24.april. Årsmøtet sier nei til Jærlina (ytre trase) og fire-felts motorvei til Kristiansand.

Med seg i styret får Hallgeir følgende:

Wenche Skorge, Randi Storhaug, Ellen Jepson, Hugh Clarke og Kjetil Nilsen. 

Bjarte Hetland takket for seg etter flere år i styret og ble erstattet med Hugh som rykket opp fra varamedlemsplass. Wenche overtok styreplassen til Per Terje Haaland som fortsetter som varamedlem. 

Som varamedlemmer ble valgt Anne Elisabeth Carlsen (gj.v.), Bothild Åslaugsdotter Nordsletten (gj.v.), Susan Renshaw (ny) og altså Per Terje Haaland. 

Wenche Skorge er nominert til fast plass i Naturvernforbundets landsstyre med Kjetil Nilsen som vara. 

Styrets forslag til årsmelding, regnskap, budsjett og årsprogram ble vedtatt av årsmøtet som samlet 15 medlemmer. 

Det ble vedtatt en årsmøteuttalelse til planene om fire-felts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand. Denne kan du lese et annet sted på denne siden. 

Nyheter

Preikestolen

Nasjonalpark likevel?

15.05.2018

To ganger tidligere har Preikestolen nasjonalpark vært tema på Stortinget. Nå kommer det tredje forsøket i regi av fire representanter fra SV, med Lars Haltbrekken og Arne Nævra i spissen.

Side 10-11 bore

Ikkje lov å nydyrke skog på Bore

11.05.2018

Ein bonde på Bore i Klepp får ikkje lov til å nydyrke fem dekar skog attmed Jærstrendene landskapsvernområde. Naturvernforbundet og Ornitologisk Forening har fått medhald i sin klage på vedtaket gjort av politikarane i Klepp.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler