Du er her:

Nyheter

Dropp Rogfast og Ryfast

16.05.2007:

De store planlagte tunnelprosjektene i fylket - Rogfast og Ryfast - vil tilrettelegge for økt biltrafikk, og dermed økte klimagassutslipp. Disse prosjektene vil bidra til at det blir vanskeligere å nå nasjonale målsettinger om reduserte utslipp av klimagasser. Prosjektene må derfor skrinlegges, mener Naturvernforbundet.

Bru er ei det beste- sats kollektivt til Vassøy

17.06.2005:

Naturvernforbundet støtter Statens Vegvesen som mener fortsatt ferjedrift til Vassøy er bedre enn alternativene; bru eller tunnel. Forbundet fremholder at en oppgradering av ferjetilbudet er langt å foretrekke framfor bru. Ei bru til Vassøy via Langøy vil føre til en brutal endring av det lågmælte øylandskapet og rasere svært sentrale friområder for byens befolkning. Det vil også være negativt for bomiljøene på Bjørnøy og Hundvåg som vil en betydelig biltrafikk fra Vassøy om en tar høyde for den omfattende boligbyggingen som er planlagt på øya.

Viser fra 13 til 16 av totalt 19 artikler