Du er her:

Urbane måker.

Urbane måker.

Takhekkende sjøfugl

Mange sjøfuglarter har vist markert og ubrutt nedgang de siste 20-30 åra. Det gjelder terneartene, de fleste måkene og i særlig grad fiskemåka. Men en vesentlig del av bestanden har søkt tilhold på hustak. Det gjelder flere steder på Nord-Jæren, men særlig i næringsområdene på Forus og i Risavika og Dusavika.

På oppdrag fra Naturvernforbundet kartla Ecofact AS  i 2008 forekomstene av takhekkende sjøfugl. Samtidig ble det gjorde rede for hvilke tiltak bedriftene kan iverksette for å redusere konfliktene mellom folk og fugl. Overvåkingen av sjøfuglene på hustak skal etter planen pågå til og med 2012.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2010

Nyheter

Sjøfuglkonflikt i Risavika

24.06.2007:

Måker og terner har funnet ut at de flate industritakene i Risavika i Sola er ypperlige hekkeplasser. Ikke alle liker er det. Enkelte bedrifter ser på sjøfuglene som en plage og har gjort mislykkede forsøk på å stenge fuglene ute. Naturvernforbundet mener det fins løsninger på konflikten og ber Sola kommune ta initiativ.

Viser fra 5 til 5 av totalt 5 artikler