Du er her:

Dette er temaene Naturvernforbundet i Rogaland jobber med

Naturvernforbundet i Rogaland jobber med en rekke natur- og miljøsaker. Les mer om de ulike sakene vi jobber med her

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.10.2013

Nyheter

Bybanen Bergen I foto ET

Ingen vei utenom bybane

16.11.2011 | Sist oppdatert: 16.11.2011

"Bybanen vil være et viktig – og avgjørende – supplement til buss og jernbane, og vil betjene knutepunkt som i dag ikke betjenes av Jærbanen", skriver en av Bybanens fedre, Bjarte Hetland. Bjarte har en fortid som samferdseslspolitiker i fylket, og er nå styremedlem i Naturvernforbundet.

Giljajuvet Kvitebrua foto IH

Kraftverk i Giljajuvet er uakseptabelt

16.11.2011 | Sist oppdatert: 16.11.2011

Nye avbøtende tiltak gjør ikke kraftutbygging i Giljajuvet mer spiselig, fastslår fylkeslagene av Norges Jeger- og fiskerforbund og Norges Naturvernforbund i en fellesuttalelse. - Utbyggingsplanene vil ha særdeles negative virkninger for laksen og sjøøretten i en av Rogalands viktigste laksevassdrag.

Ryggmyra oversikt

Ryggmyra- en naturskatt i Randaberg

09.11.2011 | Sist oppdatert: 09.11.2011

Godt skjult bak busker og trær et drøyt steinkast fra Randabergveien ligger kommunens naturskatt. Ryggmyra er noe så sjeldent som en intakt fattigmyr som har overlevd både utbygging og nydyrking. Nå skal Ryggmyra sikres og ryddes.

GetImage

Ryfast sprenger Motorveien

18.10.2011 | Sist oppdatert: 18.10.2011

Realisering av Ryfast og "transportkorridor vest" vil føre til 6-felts motorvei forbi Schancheholen og Saksemarka og ny fire-felts vei gjennom Kvernevik og Nord-Sunde. Mon tro hva dette vil koste og hvilke langsiktige konsekvenser det vil ha for folkehelse, miljø, trivsel og forbruk av arealer, spør transportplanlegger Hans Magnar Lien i en e-post til Venstrepolitiker Helge Solum Larsen.

Viser fra 21 til 24 av totalt 273 artikler