Du er her:

Dette er temaene Naturvernforbundet i Rogaland jobber med

Naturvernforbundet i Rogaland jobber med en rekke natur- og miljøsaker. Les mer om de ulike sakene vi jobber med her

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.10.2013

Nyheter

Furu

Skogvern på vent

17.03.2013 | Sist oppdatert: 17.03.2013

Skogeiere over hele landet er klar til å verne verneverdig skog, men pengene mangler. Skognæringen, naturvern- og friluftsorganisasjonene går nå sammen om å be regjeringen bevilge 150 millioner kroner til å utbetale erstatninger til vernevillige skogeiere.

Bybanen Bergen I foto ET

Bybane er ryggraden

08.11.2012 | Sist oppdatert: 08.11.2012

- Naturvernforbundet er overbevist om at bybane i en helt annen grad enn bussvei vil utløse det byutvikingspotensialet som ligger i tilknytning til 1. byggtrinn: Stavanger, Forus Sandnes med sidegren til Sola. Selvsagt må også busstilbudet og anlegg for myke trafikanter forsterkes, og det må legges restriksjoner på privatbilbruk, skriver Naturvernforbundet i en høringsuttalelse til regionplan for Jæren.

Heidi-Sorensen

"Rogaland må få nasjonalpark"

31.08.2012 | Sist oppdatert: 31.08.2012

Seks fylker i Norge har ikke nasjonalparker. Det bør vi gjøre noe med, mener Heidi Sørensen , tidligere leder i Naturvernforbundet og avgått statssekretær i Miljøverndepartementet. Hun støtter Naturvernforbundets forslag om Preikestolen nasjonalpark som hun kaller " noe av det mest spektakulære i norsk natur".

Gran

Heller skogvern enn nyplanting

11.05.2012 | Sist oppdatert: 11.05.2012

En samlet miljøbevegelse advarer sterkt mot granplanting på Vestlandet og i Nord-Norge som et klimatiltak. - Skogplanting på nye arealer vil kunne få svært negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv. Klimaeffekten av planting er dessúten sterkt omstridt, mener organisasjonene som tar til orde for styrket skogvern.

Viser fra 9 til 12 av totalt 273 artikler