Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Gaupe. Foto: Thor Bjarne Christensen

Gaupeforvaltninga i Tingvoll - spørsmål om samarbeid

Spørsmål til naturmangfaldsavdelinga i Tingvoll kommune.

Det er eit spørsmål om eit samarbeid om naturmangfald, tilsvarande det beitenæringa har med landbruksavdelinga i kommunen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.03.2020