Du er her:


Foto: Mogens

Klage på skadefellingsløyver for jerv i Øvre Sunndal og i Reinheimen

Klager frå Naturvernforbundet til Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt skadefellingsløyver for jerv i Øvre Sunndal og i Reinheimen i august 2018.

Naturvernforbundet har klaga løyva inn for Miljødirektoratet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.11.2018