Du er her:

Rydd strender før hekketiden!

Marin forsøpling er et stort miljøproblem og vi heier på alle de frivillige strandrydderne som gjør en kjempeinnsats for naturen. Det er samtidig viktig å ta spesielt hensyn til fuglelivet når man er ute og rydder.

Korona-informasjon: (oppdatert 16.03.2020)

For å hindre spredning av Koronaviruset anbefaler vi å avlyse eller utsette alle organiserte ryddeaksjoner inntil videre. Husk rådene fra helsemyndighetene om å unngå folkeansamlinger, generelt holde avstand og ikke unødvendig belaste kollektiv trafikken.

Folkehelseinstitutttet sier følgende om fare for smittespredning ved indirekte kontakt:

Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten. 

 

Husk at det er avfall man håndterer hvis man er ute å rydder, Nrk har og meldt om hvordan viruset kan overleve på forskjellige overflater.  Dette tilsier at dersom man plukker opp avfall ute, må man være enda mer påpasselig med hygiene enn vanlig. 

Som Hold Norge Rent også påpeker er det viktig å huske at avfalls- og gjenvinningsstasjonene først og fremst utfører et kritisk samfunnsoppdrag og ikke må overbelastes. Plukk derfor ikke med deg mer enn det du eventuellt kan ta med deg hjem. Mange av selskapene vil også nå stenge for besøkende. 

 

 

Den nasjonale strandryddeuka 2020 er i mai, men det er flere grunner til å starte mye tidligere. Sårbare hekkeområder bør ryddes før fuglene kommer og hekketiden starter. Områder man ikke rekker over kan så tas på høsten når fuglene har dratt. Ferdselsforbudet i fredningsområder for fugl starter 15 April. Vi ser i vår FB-gruppe 2-minutters strandrydding at ryddesesongen allerede er igang mange plasser, og oppfordrer våre lokallag til å starte tidlig.  

Hvorfor er det viktig

Kystområdene fungerer som «oppsamlere» av plastsøppel som driver i kyststrømmen og fra lokale kilder. Jo lenger slikt plastsøppel får ligge i fjæra, desto større er risikoen for skader på dyreliv, og jo mer brytes ned til småbiter og mikroplast som så kan spres tilbake ut i havet. Det er derfor viktig å få ryddet vekk plastavfall fra kysten.

Plastforurensningen kan ha fatale konsekvenser for dyrelivet, spesielt sjøfuglene. Studier har vist at mange sjøfugler har plast i magen, på verdensbasis mister over 1 million sjøfugl livet hvert år ifølge anslag. Sammenheng mellom inntak av plast og sjøfugldødelighet er også dokumentert. 

Naturvernforbundets Generalsekretær Maren Esmark har tidligere slått alarm om den negative påvirkningen plastforurensning har på sjøfugler. 

Naturvernforbundet jobber både for å forebygge forsøpling og med å rydde vekk plast som har havnet ute i naturen.  

Hvorfor tidlig rydding

Image

Når fuglene forstyrres i hekketiden kan det gå ut over deres evne til å beskytte eggene og ungene mot kulde og fiender. Dersom en sårbar art blir forstyrret, kan det føre til at det ikke blir unger i det hele tatt det året. Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Martin Eggen anbefaler strandryddere å være tidlig ute og påpeker også at det er forskjell på nord og sør.

Våre aller tidligste hekkearter er rovfuglene og uglene. Havørna kan legge egg allerede i februar. Hubro er en art som også begynner etableringen ved reirplassen tidlig, og som lett skyr området ved for mye forstyrrelser. Også andre arter kan hekke tidlig, f.eks. ruger grågåsa på egg enkelte steder allerede i mars. Skal man rydde i Sør-Norge på våren er det fint å gjøre det før 1. april. Husk også at marint avfall kan plukkes hele året, og om høsten er man sikker på å ikke forstyrre fuglene!

 

Lær deg å kjenne igjen vårfuglene!

Bygg din egen fuglekasse

Vil du vite mer om fugler? - Sjekk ut Norsk Ornitologisk Forening 

Har du lyst til å gjøre en innsats?

  • Organiser gjerne en ryddeaksjon i god tid før hekkefuglene kommer. Strandryddeaksjoner kan registreres i Strandryddeportalen. Eksempler på våre lokallags ryddeaksjoner vises nederst på siden her og på facebook. Send oss tips om du har planlagt en tidligaksjon og ønsker hjelp til å mobilisere.
  •  Vi oppfordrer til å ha med erfarne strandryddere og ornitologer på ryddeaksjoner.  Kontakt gjerne fugleforeninga eller naturvernforbundet der du bor.
  • Hold Norge Rent koordinerer det landsomfattende rydde-prosjektet Før fuglene kommer. Seinere på våren, i fuglehekkeperioden, vil registrerte strandryddeaksjoner oftest være lagt til mye brukte friområder  der konflikten med dyre- og fugleliv er minst mulig.
  • Respekter ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene. Dette gjelder også ferdsel i båt. Du finner kart over dine lokale sjøfglreservat blant annet hos Naturbase. Zoom inn og velg kartlag "verneområder". klikk på lokalitet for nærmere beskrivelse og vernebestemmelser.
  • Vær oppmerksom i hekketiden, også utenfor sjøfuglreservatene. Sjøfugler som tjeld og sandlo bygger ofte reir og legger eggene sine rett på stranda og disse kan trampes ned ved uforsiktighet fra ivrige ryddere.
  • Hører du fugler som varsler (roper), eller ser fugler på reir, hold avstand og gå bort fra området.

Oppdaterte aksjoner:

Grunnet faren for smittespredning vil vi ikke oppfordre til å ha ryddeaksjoner i denne perioden. Vi vil istedet satse på å mobilisere flere frivillige enn noengang til tidenes beste rydde-høst! 

Les mer:

Hva er problemet med plast?

Dette mener Naturvernforbundet om plast.

Bli med i facebook-gruppen 2-minutter strandrydding!

Bli en plastjeger - Plastjakten

Naturvernforbundets ryddeguide!

Hvordan spore kilder og jobbe videre mot forsøpling

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2020