Du er her:

Sakspapirer

På denne sida ligg sakspapira til landsmøte. Endelege versjonar er lasta opp måndag 19. april 2021.

Under finn du sakane som skal behandles på Naturvernforbundets landsmøte. Ved å trykke på dei vil du kome til kvart enkelt saksdokument. 

Sak 1     Åpning

Sak 2     Konstituering 

Sak 3     Leders tale (inga sakspapir til denne saka)

Sak 4     Årsmelding for landsmøteperioden 2018 - 2020

Sak 5     Regnskap 2018, 2019 og 2020 (same sakspapir som til sak 4)

Sak 6     Uttalelser

              Redaksjonskomiteens innstilling til uttalelser 24.04.2021

Sak 7     Naturvernforbundets prinsipprogram

              Redaksjonskomiteens innstilling til prinsipprogram 24.04.2021

Sak 8     Naturvernforbundets arbeidsprogram 2020-2022

             Redaksjonskomiteens innstilling til arbeidsprogram 24.04.2021

Sak 9     Vedtektsendringer

Sak 10   Innkomne forslag

Sak 11   Valg (oppdatert) 

Sak 12   Avslutning (inga sakspapir til denne saka)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.04.2021