Du er her:

Redusert flytrafikk – hva tenker Naturvernforbundet

Noen lurer kanskje på hva Naturvernforbundet tenker når flytrafikken nå er redusert kraftig som følge av koronaviruset. Her kommer det noen oppklaringer.

Naturvernforbundet jubler ikke over at arbeidsplasser forsvinner. Omstilling av samfunnet og nedskalering av luftfarten må gjøres gjennom en langsiktig og forutsigbar plan, der det også skapes nye arbeidsplasser i grønne næringer.

Krisehjelp for å sikre transporttilbud
Det er forståelig at myndighetene gir krisehjelp til luftfarten for å sikre et anstendig transporttilbud i og til deler av landet som har dårlige kommunikasjoner. Men flybransjen må tenke annerledes, bort fra forestillingene om fortsatt trafikkvekst og en virksomhet basert på at det er billig å slippe ut klimagasser. Å sikre et anstendig transporttilbud er imidlertid ikke det samme som at myndighetene skal redde flyselskap som har basert seg på sterk trafikkvekst, tatt store sjanser og påført seg stor gjeld.

Redusert trafikk også på lengre sikt
Hva blir de langsiktige konsekvensene av koronaviruset på luftfarten? Dette svaret er det ingen som har. Men det er grunn til å anta at reisemønstre kan endres. Næringslivet investerer i og får mer erfaringer med bruk av videokonferanser og andre ikke-fysiske møter, noe som kan gi mindre forretningsreising også etter at krisa er over. De økonomiske konjunkturene påvirker naturligvis mye, og det er også uklart om viruset kan skape en større skepsis til reising generelt. At flybransjen nå pådrar seg enda mer gjeld, vil også måtte bety at kravet til inntjening vil øke framover. Alt i alt er det mye som tyder på at trafikkprognosene vil bli justert nedover. Det må også bety at Avinor og myndighetene slutter å planlegge for en fortsatt vekst i lange ferie- og fritidsreiser, som er en type trafikk med et betydelig klimafotavtrykk. Da må de snarest legge ned arbeidet med å planlegge en tredje rullebane på Gardermoen. Både myndigheter og flyselskap må, uavhengig av virusepidemien, også innrette seg på at det vil måtte koste mye mer å slippe ut klimagasser i framtida.

Miljøavgiftene må raskt på plass igjen
For Naturvernforbundet er det helt avgjørende at luftfarten, etter at koronakrisa er over, igjen må betale de avgiftene som bransjen nå har fått et midlertidig fritak for. De grønne avgiftene må også økes, og er viktige for å oppnå grønn omstilling. Husk at internasjonal luftfart i normalsituasjonen ikke betaler CO2-avgift eller merverdiavgift og også nyter godt av en ulogisk taxfree-ordning.

Vi syns videre det var ganske oppsiktsvekkende av samferdselsminister Knut Arild Hareide å gi Avinor et oppdrag om å bygge en storflyplass ved Mo i Rana, noe han gjorde på fredag. En slik flyplass gir betydelige arealinngrep og vil stimulere til økt flytrafikk – og da i form av store fly, som vanskelig vil la seg elektrifisere. Så vidt vi forstår, er ikke dette en flyplass som de store aktørene i luftfartsbransjen ønsker engang.

Mye vil bli annerledes de nærmeste ukene og månedene. Det betyr likevel ikke at alt samferdselspolitisk arbeid er lagt på hylla. Vi følger med, og er klare for nye runder i arbeidet med å vri transportsektoren i mer natur- og klimavennlig retning.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2020