Du er her:

Oslo lufthavn Gardermoen

Oslo lufthavn Gardermoen Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli.

Tredje rullebane på Gardermoen:

Stans planlegging av tredje rullebane

Naturvernforbundet har sammen med ti andre organisasjoner sendt et felles brev til klima- og miljøministeren Ola Elvestuen, hvor vi ber om at planlegging av ny rullebane på Gardermoen stanses.

Det er ikke avgjort om det skal bygges noen tredje rullebane på Gardermoen, men Avinor har fått grønt lys for å fortsette planlegging av dette gigantprosjektet. Ny rullebane vil beslaglegge store arealer. Hensikten er å øke flytrafikken, noe som gir høyere klimagassutslipp og mer støy. Motstanden er stor lokalt, men også på Stortinget er det mange som ser de negative effektene av et slikt prosjekt. Elleve organisasjoner har nå gått sendt et felles brev til klima- og miljøministeren Ola Elvestuen, der de ber om at planlegging av ny rullebane stanses.

– Behovet for en tredje rullebane er høyst usikkert. De negative konsekvensene er åpenbare. Det blir helt feil å fortsette planlegging av et prosjekt til 19 milliarder kroner som vil gi økte klimagassutslipp, mer støy og nedbygging av verdifull matjord. Venstre har, sammen med flere andre partier, sagt et klart nei til tredje rullebane. Det er heller ikke flertall på Stortinget til å følge den planprosessen Høyre og Fremskrittspartiet la opp til i fjor. Vi forventer at klima- og miljøministeren bidrar til å stanse planleggingsarbeidet snarest, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

– Vil føre til større miljøproblemer lokalt og globalt

Avinor har som mål å øke flytrafikken generelt og konkurrere med andre storflyplasser i Norden om flytrafikken på lange ruter.

– Sett i lys av miljøproblemene og andre mål vi har i samfunnet, f.eks. om å stanse veksten i personbilbruken i de større byene, er det oppsiktsvekkende at et statlig selskap som Avinor skal jobbe for økt flytrafikk. Utfallet av konkurransen mellom storflyplassene i Norden er høyst uviss og vil antakelig føre til enda større miljøproblemer lokalt og globalt. Og risikoen for feilinvesteringer øker, påpeker Schlaupitz.

– Det er oppsiktsvekkende at et slikt stort utbyggingsprosjekt er tenkt gjennomført uten en planprosess på linje med hva som kreves i vei- og banesektorene. Der må det gjennomføres grundige utredninger av behov og alternative konsepter for å løse samfunnets behov, som skal på høring og kvalitetssikres eksternt, før beslutninger fattes. Avinor slipper å gjøre dette. Slik kan vi ikke ha det, påpeker Schlaupitz.

De elleve organisasjonene bak brevet er:

Naturvernforbundet

Norges Bondelag

Framtiden i våre hender

Norsk forening mot støy

Spire

Norges Bygdeungdomslag

Natur og Ungdom

Norges Bygdekvinnelag

Greenpeace

WWF-Norge

Besteforeldrenes klimaaksjon

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.02.2018