Du er her:

Fly på flyplass

Fly på flyplass. Foto: Jan Helge Rambjør

Ny flyavgift

- Vi kan ikke fly fra klimaendringene

Regjeringen vil gjeninnføre avgift på flyreiser. - Det er et viktig gjennomslag for oss og et skritt i retning av en mer fornuftig klimapolitikk. Altfor lenge har det vært lov til å fly billig, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Flyavgift er ikke noe særnorsk fenomen. Storbritannia og Tyskland og flere har hatt dette lenge. Norge hadde flyavgift på 90-tallet. I 1999 var den på 319 kroner (prisjustert) per passasjer for reiser til utlandet, altså langt høyere enn de 80 kronene som nå skal innføres. På innenlandsruter gjaldt avgiften på hovedrutene i Sør-Norge. Etter at avgiften forsvant i 2002, har CO2-utslippene fra fly fra Norge til utlandet blitt dobbelt så store.

- Avgiften burde selvfølgelig vært mye høyere, men det er et skritt i riktig retning. Vi kan ikke fly fra klimaendringene, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet. 

Det statlig eide selskapet Avinor vil at trafikkveksten skal fortsette. Målet deres er 20 nye langruter med fly fra Norge. Disse langrutene er klimaverstinger. La oss ta noen eksempler:

  • Ei flyrute som daglig flys tur-retur mellom Oslo og New York (med fly av typen Dreamliner) påvirker klimaet tilsvarende 50 000 biler
  • Ei flyrute som daglig flys tur-retur mellom Oslo og Bangkok (med fly av typen Dreamliner) påvirker klimaet tilsvarende 75 000 biler

Nordmenn flyr omtrent dobbelt så mye som våre naboer i Sverige. Flyreiser står for 52 prosent av klimaeffekten fra nordmenns reiser, ifølge klimaforskningsinstituttet Cicero

- Det er uforståelig at et statlig eid selskap oppfører seg som et lobbyorgan for økt flytrafikk og økte klimagassutslipp, sier Holger Schlaupitz. 

NHO har argumentert for at flyavgiften ikke vil ha noen klimaeffekt fordi flytrafikken er inkludert i EUs kvotemarked. For langdistanseruter ut av EU området er det derimot ingen kvoteplikt. Disse flygningene har heller ingen CO2-avgift og er ikke ilagt moms. I tillegg nyter de godt av en generøs og ulogisk taxfree-ordning.  

- Som eksperter påpeker, er EUs kvotemarked oversvømt av billige kvoter. Det er så billig å forurense at det ikke begrenser flytrafikken. Derfor er det smart og effektivt å innføre en avgift. Også oljebransjen er pålagt CO2-avgift selv om den er omfattet av EUs kvotemarked. Utslippskutt er utslippskutt, sier Holger Schlaupitz. 

Også globalt er bekymringene store for flytrafikkens klimakonsekvenser. Den europeiske organisasjonen Transport & Environment anslår at at flytrafikkens klimagassutslipp vil øke med 300 prosent fram mot 2050, om ikke tiltak settes inn. 

- Det viktigste nå er at flyavgiften innføres. Etter hvert bør den omgjøres til seteavgift. Det vil gi insentiver for fulle fly og færre avganger. På sikt bør det også innføres ulike avgiftssatser, avhengig av lengden på flyreisene, slik Tyskland har gjort, avslutter Holger Schlaupitz.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.08.2016