Du er her:


Jernbane

Tog er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har. Jernbanen har minimale utslipp, tar liten plass og bruker lite energi sammenlignet med andre transportformer. Å bygge ut høyhastighetstog, og forbedre jernbanen vi har i dag vil redusere både fly- og biltrafikken kraftig.

Hvis vi skal redusere biltrafikken og utslippene derfra, må vi ha attraktive og gode alternativer. I dag er jernbanenettet gammelt og skrøpelig i store deler av landet. Naturvernforbundet vil fornye det norske jernbanenettet, og prioritere dobbeltspor i områdene med størst trafikk, der miljøgevinsten også blir størst.

Ja til høyere hastighet

Stortinget har holdt på å utrede høyhastighetstog i flere år. Naturvernforbundet mener vi vet nok til å ta den første investeringsbeslutningen så vi kan begynne å bygge jernbane for framtida, som vil kunne utkonkurrere både bil og fly på miljøvennlighet og hastighet.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2012

Nyheter

Sørlandsbanen over Gjerstadelva (utsnitt)

Unyansert om jernbane

13.01.2012 | Sist oppdatert: 25.01.2012

Bygging av høyhastighetsbaner i Norge vil gi økte klimagassutslipp, ifølge en rapport fra konsulentfirmaet Asplan Viak. Naturvernforbundet mener konklusjonen er gjort på sviktende grunnlag. – Her er flere avgjørende poenger oversett, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Høyhastighetsbaner:

Offensivt utredningsmandat

19.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Regjeringen har i dag overlevert Jernbaneverket et nytt mandat for utredning av høyhastighetsbaner. – Det er et offensivt mandat. Det er bra, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbundet. – Mandater peker på mange viktige momenter som skal utredes grundig. Vi forventer at det følger med nok penger til å gjennomføre dette arbeidet.

Stor bil SUV
Klimakur 2020:

Vinn-vinn-effekter i transportsektoren

17.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Etatsprosjektet Klimakur la i dag fram sin rapport som peker på tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp i Norge. Rapporten peker på mange transporttiltak som i sum vil kunne gi 3,0–4,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter lavere utslipp årlig enn hva som forventes uten en ekstra innsats.

Fire timer Trondheim–Oslo?

19.01.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Investeringene i høyhastighetstog må ses i et langsiktig perspektiv, som et ledd i å omgjøre Norge til en miljønasjon, skriver Lars Haltbrekken og Steinar Nygaard i denne kronikken, som sto på trykk i Nationen 15. januar.

Viser fra 17 til 20 av totalt 20 artikler