Du er her:


Foto: Bård Lahn

Bil og vei

Veitrafikken i Norge står for omlag en femdel av de samlede norske klimagassutslippene, i tillegg krever den store arealer og bidrar kraftig til lokal luftforurensning.

I dag er det ofte enklere og mer attraktivt å velge bilen enn mer miljøvennlige alternativer. Når politikerne fortsetter å bygge ut motorveiene tillater de at veitrafikken og klimagassutslippene skal få øke i mange år framover. Utslipp per kjøretøy har gått ned med årene, men det merker vi lite til siden vi reiser stadig mer og stadig lenger.

Spiser areal

Veiene som bygges for forsatt vekst i biltrafikken, tar også opp store arealer. Det bidrar til oppslitting og nedbygging av naturområder, den største trusselen mot norsk natur i dag, og bygger ofte ned viktig matjord, eller verdifulle friluftsområder.

Forurenser lufta

Veitrafikken er blant de største bidragsyterne til lokal forurensning. Svevestøv og partikler fra dieselforbrenning er hovedkildene. Dette rammer spesielt de større byområdene, og jevnlig er luften her så forurenset at det utgjør en akutt helsefare for folk i byene. Sårbare grupper som eldre, astmatikere og andre med hjerte- eller luftveislidelser er hardest rammet. Derfor er det nødvendig med strengere restriksjoner mot biltrafikken i de største byene, og en satsning på de miljøvennlige alternativene.

Hvorfor er ikke lufta for alle?
Strenge krav til byluft i andre land
Dødelig dieseljuks
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.01.2017

Nyheter

2021
Prioriteringer i samferdselssektoren

Gledelig forslag om slankere hovedveier

15.06.2022 | Sist oppdatert: 15.06.2022

Statens vegvesen foreslår at reglene for veibygging endres slik at det blir lettere å utbedre dagens veier framfor å bygge nye. Dette gjøres ved at fartsnivået senkes, og at veier med to og tre felt i større grad brukes framfor firefeltsveier.

DSC_3081

Klager på grønt lys til motorvei

19.05.2022 | Sist oppdatert: 19.05.2022

Statsforvalterens dispensasjon til bygging av motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat er nå klaget inn til Miljødirektoratet. – Denne veien må stanses. Det er svært overraskende og skuffende at Statsforvalteren i Innlandet tillater bygging av firefelts motorvei gjennom et naturreservat, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

2021
Prioriteringer i samferdselssektoren

Gode signaler fra Erling Sande

07.02.2022 | Sist oppdatert: 07.02.2022

Lederen for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Erling Sande (Sp), sier til NRK at store samferdselsutbygginger bør utsettes eller nedskaleres til fordel for utbedring av mindre veier, rassikring og mer vedlikehold.

Bilde motorveiseminar

Seminar om motorveibygging

05.02.2022 | Sist oppdatert: 06.02.2022

Presset for å bygge motorveier for høy fart – med store negative konsekvenser for natur, matjord og klima – har økt betydelig. Hvorfor bør vi tenke annerledes? Hvilke alternativer har vi? Finn noen svar ved å se opptak av og presentasjoner fra seminar om dette temaet med blant annet fagfolk og politikere.

14529100701_7a771ac865_k

På tide å gravlegge gigantiske veiprosjekter

14.02.2020 | Sist oppdatert: 14.02.2020

Nye Veier AS foreslår å bygge ut E134 til en firefelts motorvei for 110 km/t, som kan kutte kjøretida med bil mellom Bergen og Oslo til fire timer. Prislapp: Opp mot 150 milliarder kroner.

IMG_20190819_105017074_HDR

- Elendig miljøpolitikk å fjerne nullvekstmålet

19.08.2019 | Sist oppdatert: 26.02.2020

Naturvernforbundet er sterke motstandere av å kutte det gjeldende målet om null vekst i biltrafikken i våre store byer. - Regjeringen bereder grunnen for økt biltrafikk, kø, kork og kaos, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Volkswagen-frank behrens

Dødelig dieseljuks

26.01.2017 | Sist oppdatert: 26.01.2017

Volkswagen ble høsten 2015 tatt i å jukse med avgassmålinger fra sine dieselbiler. De er ikke de eneste bilene som slipper ut langt mer enn de lover.

Paris neil howard

Strenge luftkrav i Europa

26.01.2017 | Sist oppdatert: 26.01.2017

Trodde du at Norge var det eneste landet som innfører restriksjoner på bilbruk for å få bedre byluft? Tro om igjen. I Tyskland, og snart i Frankrike, er du lovpålagt å ha et klistremerke som viser hvor mye din bil forurenser. Dette merket regulerer hvor du kan kjøre.

Viser fra 1 til 8 av totalt 27 artikler