Du er her:


Foto: Bård Lahn

Bil og vei

Veitrafikken i Norge står for omlag en femdel av de samlede norske klimagassutslippene, i tillegg krever den store arealer og bidrar kraftig til lokal luftforurensning.

I dag er det ofte enklere og mer attraktivt å velge bilen enn mer miljøvennlige alternativer. Når politikerne fortsetter å bygge ut motorveiene tillater de at veitrafikken og klimagassutslippene skal få øke i mange år framover. Utslipp per kjøretøy har gått ned med årene, men det merker vi lite til siden vi reiser stadig mer og stadig lenger.

Spiser areal

Veiene som bygges for forsatt vekst i biltrafikken, tar også opp store arealer. Det bidrar til oppslitting og nedbygging av naturområder, den største trusselen mot norsk natur i dag, og bygger ofte ned viktig matjord, eller verdifulle friluftsområder.

Forurenser lufta

Veitrafikken er blant de største bidragsyterne til lokal forurensning. Svevestøv og partikler fra dieselforbrenning er hovedkildene. Dette rammer spesielt de større byområdene, og jevnlig er luften her så forurenset at det utgjør en akutt helsefare for folk i byene. Sårbare grupper som eldre, astmatikere og andre med hjerte- eller luftveislidelser er hardest rammet. Derfor er det nødvendig med strengere restriksjoner mot biltrafikken i de største byene, og en satsning på de miljøvennlige alternativene.

Hvorfor er ikke lufta for alle?
Strenge krav til byluft i andre land
Dødelig dieseljuks
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.01.2017

Nyheter

14529100701_7a771ac865_k

På tide å gravlegge gigantiske veiprosjekter

14.02.2020 | Sist oppdatert: 14.02.2020

Nye Veier AS foreslår å bygge ut E134 til en firefelts motorvei for 110 km/t, som kan kutte kjøretida med bil mellom Bergen og Oslo til fire timer. Prislapp: Opp mot 150 milliarder kroner.

IMG_20190819_105017074_HDR

- Elendig miljøpolitikk å fjerne nullvekstmålet

19.08.2019 | Sist oppdatert: 26.02.2020

Naturvernforbundet er sterke motstandere av å kutte det gjeldende målet om null vekst i biltrafikken i våre store byer. - Regjeringen bereder grunnen for økt biltrafikk, kø, kork og kaos, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Volkswagen-frank behrens

Dødelig dieseljuks

26.01.2017 | Sist oppdatert: 26.01.2017

Volkswagen ble høsten 2015 tatt i å jukse med avgassmålinger fra sine dieselbiler. De er ikke de eneste bilene som slipper ut langt mer enn de lover.

Paris neil howard

Strenge luftkrav i Europa

26.01.2017 | Sist oppdatert: 26.01.2017

Trodde du at Norge var det eneste landet som innfører restriksjoner på bilbruk for å få bedre byluft? Tro om igjen. I Tyskland, og snart i Frankrike, er du lovpålagt å ha et klistremerke som viser hvor mye din bil forurenser. Dette merket regulerer hvor du kan kjøre.

Rush oslo ragnhild brosvik

Hvorfor er ikke lufta for alle?

26.01.2017 | Sist oppdatert: 26.01.2017

Utslipp fra biler, vedfyring og annen oppvarming, industri og langtransportert forurensning er de viktigste kildene til helsefarlig forurensning av lufta vår. Det er mye vi kan gjøre for å bedre luftkvaliteten. Men vil vi gjøre det?

Bilko på motorvei E18 (utsnitt)

– Ufattelig bilavgiftsultimatum fra regjeringen

30.09.2016 | Sist oppdatert: 30.09.2016

– Erna Solberg har akkurat stilt ultimatum mot et tiltak som bra for både klima og bylufta. Å stimulere til økt bilbruk i 2016 skulle vi ikke tro var mulig. Her viser de også at pratet om grønt skatteskifte og grønn omstilling er uten substans, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Bil og tog e18 lysaker
Kommentar fra Naturvernforbundet:

Oslopakke 3 i positiv retning

07.06.2016 | Sist oppdatert: 07.06.2016

Den reviderte Oslopakke 3 tar flere skritt i positiv retning i forhold til sin forgjenger fra 2012. Det blir mye ekstra penger til T-baneutbygging og sykkeltiltak. Og store deler av E18-prosjektet er skjøvet ut i det blå. I tillegg blir det økte bompenger, som vil begrense trafikken. Det innføres også et mål om at biltrafikken ved bomstasjonene skal reduseres med 15 prosent.

Motorvei og skilt
E 6-utbygging i Hedmark:

– Mer natur og matjord under asfalt

11.05.2016 | Sist oppdatert: 11.05.2016

Regjeringen har i dag lagt fram forslag om utbygging av 43 km firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat og verdifull matjord i Hedmark. Ny motorvei for opptil 110 km/t vil i tillegg øke biltrafikken og redusere grunnlaget for satsing på tog.

Viser fra 1 til 8 av totalt 23 artikler