Du er her:

Sekretariatet

Sekretariatet holder til i Mariboes gate 8 i Oslo, men har også ansatte andre steder i landet. Her følger en oversikt over de ansatte og deres ansvarsområder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.02.2022

Ledelsen

Generalsekretær Gro Holstad

Telefon:92202665
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Daglig leder for sekretariatet
 • Rapporteringsansvarlig til sentral- og landsstyret
 • Videreutvikle Naturvernforbundets organisasjon
 • Overordnet ansvar for økonomistyring og inntektsbringende arbeid
 • Talsperson i media

Les mer


Kommunikasjons-, redaksjons- og organisasjonsavdelingen (KROA)

Avdelingsleder kommunikasjon og organisasjon Sahar Azari

Mobil:957 72 078
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Leder av kommunikasjons- og organisasjonsavdelingen
 • Faglig oppfølging av medarbeidere samt personal- og økonomiansvar
 • Strategisk utvikling av Naturvernforbundets kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
 • Strategisk planlegging, koordinering og gjennomføring av Naturvernforbundets mediaarbeid overfor media, myndigheter, politikk og næringsliv.

Les mer

Redaktør og kommunikasjonsrådgiver Kristian Skjellum Aas

Telefon:995 01 720
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Nettredaktør
 • Redaktør for medlemsbladet Natur & miljø
 • Planlegging, markedsføring og budsjett for redaksjonen
 • Diverse kommunikasjonsoppgaver

Les mer

Journalist og kommunikasjonsrådgiver Tor Bjarne Christensen

Telefon:23 10 96 36
Mobil:481 99 585
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Journalist med ansvar for produksjon av artikler til bladet Natur & miljø
 • Andre redaksjonelle oppgaver
 • Kommunikasjonsoppgaver

Les mer

Kommunikasjonsrådgiver Lise Helset Eide

Mobil:932 45 358
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Nettsider
 • Kommunikasjonsarbeid

Les mer

Kommunikasjonsrådgiver Rikke Agerup

Telefon:936 12 966
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Kommunikasjonsarbeid
 • Pressearbeid

Les mer

Organisasjonsrådgiver John Magne Pedersen Tangen

Telefon:23 10 96 10
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Organisasjonsutvikling
 • Oppfølging fylkeslag og lokallag
 • Administrativt ansvar for sentralstyre, landsstyre og landsmøte

Les mer

Organisasjons- og medlemsrådgiver Ane Norgård Brohaug

Telefon:917 11 740
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Organisasjonsoppfølging og -utvikling
 • Giver- og medlemsservice

Les mer

Medlemskonsulent Haldis Tjeldflaat Helle

Telefon:23 10 96 49
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Giver- og medlemsservice
 • Naturvernforbundets medlemsregister

Les mer

Organisasjonsrådgiver Magnus Storvoll Strømseth

Mobil:902 72 770
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Organisasjonoppfølging
 • Studentlag
 • Medlemsregister

Les mer

Medlems- og organisasjonsrådgiver Reeta Törrönen

Telefon:474 48 535
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Giver- og medlemsservice
 • Naturvernforbundets medlemsregister

Les mer

Medlemsrådgiver Johanne Furuhaug

Telefon:920 85 842
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Giver- og medlemsservice
 • Faste givere

Les mer

Næringslivskontakt og giveransvarlig Aino Bogetvedt

Mobil:992 60 757
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Koordinering av Naturvernforbundets inntektsarbeid
 • Kontaktperson for samarbeidspartnere og andre støttespillere
 • Ansvarlig for innsamling

Les mer

Regionssekretær Lars Kufaas

Telefon:936 92 123
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Naturvernforbundets regionsatsing i Nordland, Troms og Finnmark

Les mer

Kontor- og digitaliseringskonsulent Thaksha Sivakumar

Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Kontor
 • Arkivering
 • Digitalisering
 • Nettsider

Les mer

Kontor- og digitaliseringskonsulent Hector Pena

Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Kontor
 • Arkivering
 • Digitalisering
 • Nettsider

Les mer

Kontor- og digitaliseringskonsulent Arya Mansoory

Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Kontor
 • Arkivering
 • Digitalisering
 • Nettsider

Les mer


Natur-, areal-, og forbruksavdelingen (NAFA)

Avdelingsleder Martin Brandtzæg

Telefon:905 56 371
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Avdelingsleder for NAFA
 • Faglig oppfølging av medarbeidere samt personal- og økonomiansvar
 • Strategisk utvikling, planlegging, koordinering og gjennomføring av Naturvernforbundets natur-, areal- og forbruksarbeid

Les mer

Fagleder Arnodd Håpnes

Mobil:911 92 234
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Overordnet faglig ansvar for Naturvernforbundets faglige arbeid innenfor naturmangfold
 • Arbeider spesielt med skogpolitikk, rovdyr og verneområder

Les mer

Fagrådgiver for miljøvennlig forbruk Janne Melbye Gillgren

Mobil:975 78 739
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Tekstil
 • Prosjektleder for Den store klesbyttedagen
 • Prosjektleder for Plast og giftfrie barnehager, skoler og fritidsordninger
 • Generelle forbruksrelaterte spørsmål

Les mer

Fagrådgiver Ingvild Fonn Asmervik

Mobil:909 83 936
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Gruver og gruveutvalg
 • Oppdrett og villaks
 • Prosjektleder for naturvennlig hage, humler og fremmede arter i hager

Les mer

Rådgiver naturmangfold Ingegjerd Meyer

Telefon:416 51 908
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Gruver og gruveutvalg
 • Naturvennlig hage
 • Pollinerende insekter
 • Fremmede og truede arter
 • Kulturlandskap

Les mer

Fagrådgiver Per-Erik Schulze

Telefon:Arbeider fra kontor i Kragerø
Mobil:418 56 697
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Miljøgifter, mikroplast og forurensning, avfall, forsøpling og produktsikkerhet.
 • Kystsonesaker inkludert tyvfiske, marine bevaringsområder, marin forsøpling, naturtypekartlegging og utbygging i strandsone.

Les mer

Regionssekretær Trøndelag Anne Guri Solem

Telefon:926 07 318
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Naturvernforbundets regionssatsing i Trøndelag
 • Arbeider fra kontor i Trondheim

Les mer

Fagrådgiver Joakim Sandvik Gulliksen

Telefon:980 05 608
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Avfallspolitikk
 • Plast
 • Forsøpling
 • Internasjonalt samarbeid på plast og avfall

Les mer


Energi-, internasjonalt-, klima- og samferdselsavdelingen (EIKA)

Avdelingsleder Dag Arne Høystad

Mobil:930 09 955
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Avdelingsleder for Internasjonal avdeling
 • Landansvar for aktiviteter i Ukraina
 • Ren energi i Afrika

Les mer

Prosjektleder John Lineikro

Telefon:23 10 96 24
Mobil:974 78 849
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Gjennomføre Naturvernforbundets prosjektforpliktelser i Afrika, for tiden i Nigeria, Mosambik og Togo
 • Bidra til planlegging og strategisk utvikling av disse prosjektene
 • Følge opp norsk bistandsinnsats innenfor ren energi

Les mer

Rådgiver Helga Lerkelund

Mobil:994 24 047
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Norsk olje og klimapolitikk
 • Norsk oljeforvaltning
 • Internasjonale prosjekter

Les mer

Prosjektleder Kjersti Album

Mobil:990 26 630
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Landansvarlig for Russland
 • Atomkraft-opprydding, samarbeider med russiske og ukrainske miljøvernorganisasjoner om økt åpenhet og mer deltakelse fra sivilsamfunn
 • Arbeider for organisasjonsoppbygging og styrking av miljøvernorganisasjoner i Russland
 • Jobber også med opprydding etter norsk atomvirksomhet og sitter i referansegruppa til Norsk nukleær dekommisjonering

Les mer

Energi- og klimarådgiver Audun Randen Johnson

Mobil:975 93 278
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Norsk energi- og klimapolitikk
 • Energieffektivisering

Les mer

Rådgiver Jørgen Næss Karlsen

Telefon:971 39 086
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Norsk oljeforvaltning og oljepolitikk
 • Kampanje
 • Politikerkontakt

Les mer

Klima- og kommunikasjonsrådgiver Aled Dilwyn Fisher

Telefon:413 42 733
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Norsk og internasjonal klimapolitikk
 • Pressearbeid og informasjon

Les mer

Fagsjef Holger Schlaupitz

Telefon:958 60 050
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Avdelingsleder for natur og klima
 • Faglig oppfølging av medarbeidere samt personal- og økonomiansvar
 • Arbeider også spesielt med transportpolitiske spørsmål, med alt fra faglige utredninger til mediarelatert arbeid, rådgivning internt og eksternt, politisk påvirkning m.m.

Les mer

Prosjektleder Internasjonal avdeling Yngvild Lorentzen

Mobil:920 19 454
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Alle prosjekter (SPARE i Sentral-Asia spesielt)
 • Administrasjon og økonomistyring for internasjonale prosjekter
 • Informasjon om internasjonale prosjekter

Les mer


Nettbutikken

Naturvernforbundets nettbutikk

Telefon:64 98 05 10
Epost-adresse:

Økonomi, HR og administrasjon

Økonomi- og administrasjonssjef Arne Blom-Bakke

Telefon:995 04 789
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Økonomi- / rapporterings- og budsjettansvar
 • HMS-arbeid og personaloppfølging
 • Administrasjon og kontorlokaler
 • Administrativt rutineverk inkludert intern kontroll

Les mer

Regnskapskonsulent Åshild Sture

Telefon:23 10 96 29
Mobil:458 31 631
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Lønn og personal
 • Føre regnskap for Internasjonal prosjektavdeling

Les mer

Økonomikonsulent Morten Schau

Telefon:975 97 462
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Regnskap
 • Administrasjon

Les mer

Regnskapskonsulent Sonja Ai Vy Tran

Telefon:940 09 378
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

 • Regnskap
 • Administrasjon

Les mer