Du er her:

Regnskapskonsulent Aud Johnson

Telefon:23 10 96 22
Mobil:481 16 136
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

  • Påse at regnskapet er oppdatert hver måned
  • Konteringer, bilagsregistrering, bankbetalinger, avstemming
  • Oppfølging kunde- og leverandørkontroll
  • Oversikt og utbetalinger av medlemskontingent og støtte til fylkes- og lokallag
  • Økonomirapportering til avdelingsleder
  • Innrapportering til offentlige myndigheter
  • Løpende sekundære oppgaver

Aud Johnson har arbeidet med regnskap siden 1973
Fra 1973-1987 har hun arbeidet 3 år hos AS Factoring, Oslo og 11 år hos NKI A/S.
Hovedoppgaver var reiseregninger, kontroll statstilskudd, hovedkasse, inn-utbetalinger, avstemming. Videre har hun et år som driftsleder i avdeling for driftskreditter, og personalansvar for 8 personer hos Elcon Finans, Oslo. Fra 1988-2003 har hun arbeidet som Senior Accountant/regnskap hos Tyco Electronics Norge AS, Nesbru. Arbeidsoppgavene her var lønn, skatteberegninger. Ansvar for at regnskapet var oppdatert og à jour pr, mnd. Dette innebar eneansvar for oppgaver som kontering, registrering, avstemming, inn-utbetalinger,etc. Kjøring av månedlige rapporter, rapporterende til adm.sjef i Norden. Årene hos Tyco gav Aud Johnson bred erfaring.
 

Aud Johnson har etter 2003 arbeidet som vikar i forskjellige vikarbyråer innen regnskap, frem til hun ble ansatt i Naturvernforbundet i 2006.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.01.2013