Du er her:

Rådgiver naturmangfold Christian Børs Lind

Mobil:905 77 182
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

  • Informasjonsformidling mot media og myndigheter
  • Oppfølging informasjonshenvendelser
  • Arbeider i 50 % stilling som informasjonsrådgiver og 50 % som rådgiver naturmangfold

Bakgrunn
Arbeid for Naturvernforbundet: Christian tiltrådte som informasjonsrådgiver i 2007, fungerende informasjonsleder fra 2008. Han har vært aktiv i frivillig natur- og miljøarbeid siden 1970-tallet, bl. a i Altaaksjonen, i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, i Folkeaksjonen mot golf i Maridalen, som redaksjonsmedlem i Miljømagasinet og i Natur & Miljø, m.m.

Annen yrkeserfaring
Christian var markeds-og informasjonsansvarlig i YS-forbundet Negotia i mange år, hatt engasjementer i andre YS-forbund, i Vestlandske Blindeforbund og i Nansenskolens Dialogprosjekt på Balkan. Skrevet boka ”Ferdaminne USA” (Samlaget), om bl. a alternativbevegelser i USA.

Utdanning
Christian er cand. philol fra Nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo (UiO), med mellomfag i statsvitenskap og sosialantropologi, ved siden av en halvtårsenhet i pedagogikk.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.01.2013