Du er her:

Prosjektleder Kjersti Album

Mobil:990 26 630
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

  • Landansvarlig for Russland
  • Atomkraft i Nordvest-Russland, samarbeider med russiske miljøvernorganisasjoner med mål om stenging og dekommisjonering av de gamle atomreaktorene ved Leningrad atomkraftverk og Kola atomkraftverk
  • Arbeider for organisasjonsoppbygging og styrking av miljøvernorganisasjoner i Russland
  • Jobber også med norsk atom-politikk

Kjersti Album er født i 1976 og har hovedfag i statsvitenskap. Hun skrev hovedoppgave om demokrati og miljøvern. Universitetsutdanningen hennes inneholder blant annet Russland- og Østeuropakunnskap, miljøvern og forvaltning, miljørett og folkerett.

Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, der hun satt fem år i sentralstyret og jobbet med jordbruk, klima, gasskraft og atomkraft. Hun har også vært leder av beboeraksjonen Grønt Lilleaker.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.06.2013