Du er her:

Fagrådgiver Per-Erik Schulze

Telefon:Arbeider fra kontor i Kragerø
Mobil:418 56 697
Epost-adresse:

Ansvarsområder:

  • Miljøgifter, mikroplast og forurensning, avfall, forsøpling og produktsikkerhet.
  • Kystsonesaker inkludert tyvfiske, marine bevaringsområder, naturtypekartlegging og utbygging i strandsone.

Per-Erik Schulze er fra Kragerø og er utdannet marinbiolog med gode referanser fra et av verdens ledende universitet for marin økologi i Australia (James Cook University) samt Universitetet i Oslo. Han har vært aktiv i miljøbevegelsen siden 1987 som tønnegraver, giftjeger, feltbiolog og fagrådgiver, det siste tiåret som ansatt i Naturvernforbundet. Samtidig har han variert bakgrunn fra mindre utrednings - og rådgivningsoppdrag både for Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Teknologirådet og enkelte kommuner og bedrifter. Noe av dette arbeidet har vært utført i regi av Naturvernforbundet og noe som privat konsulent.

Per-Erik ledet giftkampanjetoktene til Naturvernforbundet langs norskekysten i 1998 og 1999, og somrene 2007- 2011, da med tyvfiske og marin naturtypekartlegging som fokus.

Per-Erik er medlem i Klifs nasjonale konsultasjonsgruppe for opprydning i forurenset sjøbunn, og satt i Miljøgiftutvalget som leverte NOU-en Et Norge uten miljøgifter nov 2010. 

Besøksadresse kontor i Kragerø:
Naturvernforbundet v/Schulze
Torggata 1, 3 etasje. (den gamle jernbanestasjonen)