Shipping i Arktis

Skipsfarten øker i Arktis. Dramatisk reduksjon av sjøis har åpnet nye skipsruter, og flere nye havner og sjøområder er nå gjort tilgjengelig for trafikk i deler av året.

National Oceanic and Atmospheric

I 2010 seilte den første supertankeren gjennom nordøstpassasjen fra Europa til Asia. De isfrie områdene i Nordvest- Russland, Norge, Grønland og Alaska har stor og økende skipstrafikk.

Det har blitt observert en stor økning i antall cruiseskip, som i all hovedsak ikke er bygd for arktiske farvann, i områdene rundt Grønland på sommerstid det siste tiåret.

Fare for utslipp
Utviklingen i arktisk skipsfart er avhengig av utnyttelsen av naturressursene som olje og gass, mineraler og fiskeri og regional og global handel. I tillegg er klimautviklingen avgjørende. Det samme er politiske beslutninger, samarbeid mellom de arktiske statene, oljepris, endringer i global handel, og arktisk marin teknologi.

Det er flere alvorlig miljømessige og sikkerhetsmessige farer ved arktisk skipsfart. Den mest alvorlige er risikoen for oljeutslipp både fra tankere og mindre utslipp av bunkersolje ved skipsforlis. I tillegg utgjør undervannsstøy, søppel, påkjørsel av sjøpattedyr, nye fremmede arter, utslipp av avfallsvann og luftforurensing som medfører helseproblemer og alvorlige regionale klimaeffekter.