Redd klimaet – la skogen stå

Store skoger er viktige for å holde CO2-nivået nede. Derfor satser Norge tungt på å verne tropisk regnskog. Nå vil Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at regjeringen skal satse på å verne skog i Norge også – for klimaets skyld.

Silje Lundberg er leder i Natur og Ungdom. Foto: NU – For klimaet er et tre i Buskerud like viktig som et tre i Brasil, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken og Natur og ungdoms leder Silje Lundberg.  

Les bakgrunnsnotat om den norsk skogmilliarden

En milliard til norske skoger

I 2007 bestemte den norske regjeringen seg for å bruke 3 milliarder kroner i året på å bevare regnskog.  Den gangen kom initiativet fra Naturvernforbundet og Regnskogfondet.

Nå foreslår Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at regjeringen bruker samme medisin innenfor landegrensene.

Verdens eldste klimatiltak

Skogen på den nordlige halvkule er faktisk verdens nest største CO2 lager. Bare i Norge har skogen lagret over 7 milliarder tonn CO2.

– Det at trærne dag etter dag tar opp CO2 er kanskje verdens eldste klimatiltak, sier Haltbrekken og Lundberg.

De foreslår at regjeringen setter av en milliard kroner til vern av norske skoger, på linje med regnskogsmilliardene. Pengene skal brukes til å betale skogeiere for å la trær som skal hugges stå noen år ekstra og sluke mer CO2 før de hugges.

I tillegg bør noe av pengene gå til forskning slik at vi blir enda bedre til å utnytte skogens kapasitet som klimaregulator,ifølge Haltbrekken og Lundberg.

Den eldste skogen viktigst

Det er den eldste skogen som helt klart gir den største klimanytten, i alle fall på kort sikt. Treplanting vil vi ikke se effekten av før om 50 til 100 år.

– Den gamle skogen har sugd til seg CO2 og plassert det trygt i bakken i lang, lang tid.  Hogger vi disse trærne vil store mengder CO2 frigis fra jordsmonnet og lagret tømmes, sier Haltbrekken som påpeker at det er flere svært gode grunner til å ta vare på gammel skog:

– Tar vi vare på gammelskogen får vi en fantastisk naturrikdom med på kjøpet. Disse områdene er biologisk sett svært viktige, og vi er avhengig av å beholde disse skogene for å bevare naturmangfoldet, avslutter Haltbrekken.