Du er her:


Plast og giftfri skole og skolefritidsordning

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og barn er spesielt sårbare. Et innemiljø fritt for slike forurensninger er spesielt viktig i Norge hvor vi vinterstid bruker mye tid inne. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel – både for barn og voksne.

Skolen har en viktig oppgave i å fremme holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.  Barna kan gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.


Nå ønsker vi å invitere de kommunale barnehagene og skolene med på prosjektet. Meld din barnehage, skole og fritidsordning (SFO, AKS el.l) på og så tar vi kontakt og veiledere dere i hva dere skal gjøre for å bli Plast- og giftfri!

Meld på din Skole eller SFO her


Her finner du en oversikt over små tiltak man kan gjøre for å unngå unødig plast og farlige giftstoffer i hverdagen. Det kan handle om riktig bruk av leker og renholdsmidler, eller om å kvitte seg med de verste produktene. Heftet gir tips til hvordan man kan unngå plast og farlige giftstoffer ved innkjøp av nye produkter og ved nybygging og vedlikehold av skoler.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.10.2020