Skoleprosjekt om klima og energi (SPARE)

SPARE (Skoleprosjektet for anvendelse av ressurser og energi) er et av verdens største skoleprosjekt om energi, klima og miljø. Hvert år deltar mer enn 6 000 skoler og 300 000 skoleelever i alderen 9 - 14 år i SPARE.

Prosjektet ble startet av Naturvernforbundet  i 1996 og drives i dag i 16 land i det tidligere Sovjetunionen, i tillegg til Bulgaria, Romania, Portugal, Polen og Makedonia. Gjennom Naturvernforbundets skoleprosjekt SPARE lærer barn om sammenhengen mellom energibruk og miljøkonsekvenser og får praktisk øvelse i å spare energi. I tillegg får et stort antall lærere faglig opplæring om miljø, energi og klima.

SPARE bidrar til økt aktivitet i miljøbevegelsen i de ulike landene, økt spredning av informasjon, og stimulerer til samarbeid mellom organisasjoner, skoleverk og myndigheter på nasjonalt og regionalt nivå. Med dette har SPARE også en viktig demokratibyggende funksjon.

Naturvernforbundets hovedpartnere i arbeidet med spredning av SPARE er lokale demokratiske miljøorganisasjoner. Disse introduserer prosjektet for skoleverket, sørger for opplæring av lærere og bidrar til å arrangere aktiviteter for skolene. De har også ansvar for samarbeid med myndigheter og andre relevante parter.

SPARE har blitt godt mottatt av organisasjonene. Prosjektet etablerer viktige nettverk mellom miljøorganisasjoner i ulike land og bygger gode relasjoner og samarbeid med nasjonale myndigheter og andre relevante institusjoner, selv om dette ikke er like lett i alle landene vi jobber.

Les mer om SPARE på: www.spareworld.org

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.10.2012