Slik lager du fuglekasse

Å snekre fuglekasser er artig både for store og små.

barn fuglekasse natur skog

En del fuglearter, som hakkespetter og noen meiser, hakker ut sine egne hull. Men mange arter er avhengige av at det finnes gamle hakkespetthull eller andre naturlige hulrom for å hekke. Etterspørselen etter ledige reirhull er stort sett større enn hva som er tilgjengelig, så om man henger opp en fuglekasse er det gode muligheter for å få fugl i den. 

I boligområder er kjøttmeis, blåmeis og svarthvit fluesnapper de vanligste leieboerne i småfuglkasser. Flere fugler kan finne seg en bolig hvis vi hjelper dem med husbyggingen.

Slik kan du lage fuglekasse:

  1. Utstyr: Du trenger kun en uhøvlede bordplate, 12-15 x 150 cm. Det er kjekt for barn å delta i byggingen, men bitene kan med fordel være kappet på forhånd.
  2. Mål: Sag platen opp i 6 stykker. Taket og de fire veggene skal alle være 25 cm lange, 15 cm brede, bakveggen kan du lage 3 cm lengre (brukes til å henge kassen), bunnen er 12-15 cm x 8 cm. Taket skal være ca 10 cm lengre enn dens bredde ( den bør stikke et stykke utenfor frontveggen). Og en kloss til å holde taket på plass på 12-15 cm x 7 cm.
  3. Montering Spikre (eller skru) sammen veggene og bunnen, med den uhøvlede siden inn (da har fuglene noe å klatre på).
  4. Taket Pass på at taket kan åpnes. Fest en kloss på undersiden av takbordet, slik at klossen passer med toppen av kassen (holder taket på plass). Alternativ: Spikre taket på plass, men bor litt tykkere spikerhull i kassen på forhånd. Da sitter spikrene løst og taket kan løftes rett opp.
  5.  Hullet: Størrelsen på hullet i kassen avgjør hvem som flytter inn. Kjøttmeis og svarthvit fluesnapper vil ha et hull med diameter 3,2 cm, mens blåmeisen vil ha diameter på 2,8 cm. Stæren trenger et større hull; diameter 5 cm.
  6. Vær: Kassen bør beises på utsiden for å tåle vær og vind (ikke på innsiden). Legg evt. papp på taket.

Slik henger du kassen opp

  1. Når? Fuglekasser bør henges opp i mars/april.
  2. Hvor? Heng kassen på en tykk trestamme med streng. Meisekassene kan henges 1,5-2 meter over bakken, mens stærekassene bør henge minst to meter oppe på trestammen. Pass på at tyngden ikke skader treet.
  3. Lokalitet Heng kassen slik at det er lett å komme til den for rengjøring på høsten, men helst slik at de er i skjul for forbipasserende. Heng kassen helst i le for vinden, og slik at solen ikke skinner direkte på kassen.
  4. Flere kasser? Det bør være minimum 30-40 meter avstand mellom fuglekasser.

VIKTIG: Fuglene kan forsvinne fra reirplassen hvis de blir forstyrret. Spesielt gjelder det meisefugler. La fuglene få fred under reirbygging og egglegging. Bruk kikkert for å se på utviklingen. Vil du kikke ned i kassen, så ikke bruk for lang tid. Ikke rør reir, egg, unger eller voksne fugler!