Små øystater ber om større ambisjoner i september

En ukes uformelle forhandlinger om en ny klimaavtale ble avsluttet i Bonn i dag. Under avslutningen ba Alliansen av små øystater om at rike land må love større utslippsreduksjoner når statsledere møtes til klimasamtaler i New York i september.

Den siste ukens forhandlinger i Bonn har gitt noe framgang i arbeidet med å sette sammen teksten i en ny internasjonal klimaavtale. De siste fem dagene har vært brukt på å forsøke å korte ned og forenkle det 200 sider lange avtaleforslaget som ligger på bordet for øyeblikket. Møtet har resultert i at deler av teksten har blitt kortet ned, slik at arbeidet vil være noe lettere i de videre forhandlingene.

Neste stopp i forhandlingene fram mot toppmøtet COP 15 i København i desember er et ekstraordinært klimamøte for statsledere som FNs generalsekretær Ban Ki-moon har innkalt til i New York den 22. September. Alliansen av små øystater (AOSIS), som representerer landene som vil bli hardest rammet av klimaendringer og havstigning, rettet i dag en innstendig oppfordring til rike land om å komme til New York med kraftig forbedrede mål for utslippsreduksjoner.

Diskusjonene den siste uka har vist at målene rike land så langt har satt seg for utslippskutt fram til 2020 er svært langt unna det FNs klimapanel sier er nødvendig.

Norges Naturvernforbund vil komme tilbake med en større oppsummering av den siste ukas forhandlinger i Bonn.