Smutthull på dagsorden i Bonn

Hva kan gjøres med smutthullene som rike land kan bruke for å unngå å redusere klimagassutslippene sine? Nye tall presentert under forhandlingene i Bonn denne uka viser at utslippsløftene fra København kan bli nesten verdiløse om ikke viktige smutthull tettes.

Løftene om utslippsreduksjoner som rike land la på bordet under København-toppmøtet vil samlet sett redusere disse landenes utslipp med 12-18 prosent innen 2020. Men dagens regler i Kyotoprotokollen og nye forslag som ligger på bordet i forhandlingene åpner for flere smutthull som kan føre til at de virkelige utslippskuttene blir langt lavere.

– Utslippene i 2020 kan ende opp med å være langt høyere enn de er i dag hvis ikke det gjøres noe med disse problemene, mener Sivan Kartha, forsker ved Stockholm Environment Institute, som har beregnet hvor store smutthullene kan komme til å bli.

Kartha peker blant annet på at Russland og andre østeuropeiske land har et stort overskudd av kvoter fra Kyotoprotokollens første periode. Dersom de får ta med seg disse kvotene inn i en ny avtale, kan andre land oppfylle sine forpliktelser ved å kjøpe kvoter som ikke representerer noen reell reduksjon i utslippene.

Det finnes i tillegg en rekke forslag til endringer i regelverket for hvordan CO2-opptak i skog skal beregnes i de rike landene. Dersom enkelte av forslagene som ligger på bordet i dag får gjennomslag, kan det bety at landene får mulighet til å øke sine utslipp med 460 millioner tonn CO2 – ni ganger så mye som Norges totale utslipp.

Naturvernforbundet mener det er svært viktig at slike smutthull tettes før en ny avtale undertegnes. – De rike landenes utslippsmål er lave nok som de er, om ikke de også skal uthules av et dårlig regelverk, sier klimarådgiver Bård Lahn som følger forhandlingene i Bonn.
Les mer i Stavanger Aftenblad

Etter at Sivan Kartha og andre eksperter presenterte problemet i en workshop mandag har de mulige smutthullene i en ny avtale vært et av temaene som har blitt diskutert de siste dagene i Bonn. Foreløpig er man imidlertid ikke kommet nærmere en løsning på problemet.