• Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

    Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

    Les mer
  • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

    Les mer

Du er her:

  • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

Fisker tonnevis av kritisk truede arter

Fisker tonnevis av kritisk truede arter

22.01.2007:

Ålebestanden er farlig nær kollaps, og pigghå, uer og kysttorsk kan forsvinne fra norske farvann. Likevel blir de fisket i tonnevis. Miljøjournalen har listen over beskatning av de svakeste artene i norsk natur.

Klagar på vedtaket om løyve til tre helikopterlandingsplassar

Klagar på vedtaket om løyve til tre helikopterlandingsplassar

20.12.2006:

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane klagar på vedtaket i Luftfartstilsynet om å gje Helikopterutleie AS løyve til tre helikopterlandingsplassar i Stryn. Grunngjevinga for klagen er i hovudsak: Vi meiner avgjerda er i strid med forvaltningslova § 17 ved at saka har vore for dårleg opplyst før vedtak fordi fleire allmenne omsyn som vi har gjort greie for ovanfor, ikkje er nemnde i vedtaket.

Glad for nasjonal laksefjord

Glad for nasjonal laksefjord

16.12.2006:

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane er svært glade for at regjeringa har rådd til å ta Førdefjorden med på lista over nasjonale laksefjordar. Nausta får, i tillegg til Lærdalselva og Nærøydalselva, status som nasjonale laksevassdrag. Dermed har laksen fått eit særskilt vern i dei store lakseelvane og fjordane som høyrer til i Sogn og Fjordane.

Julegave med mening: Stor interesse for klimakvoter

Julegave med mening: Stor interesse for klimakvoter

26.11.2006:

Tidligere i høst lanserte Norges Naturvernforbund nettsiden Klimakutt.no. Der kan du regne ut hvor mye klimagasser du slipper ut, lese tips om hvordan du kan minske dem og kjøpe reduksjoner i verdens CO2-utslipp. Pengene går til klimaprosjekter i land i fattigere deler av verden.

Vil verne mer edelløvskog i Sogn og Fjordane

06.09.2006:

- Sogn og Fjordane er kanskje det aller viktigste fylket i landet for edelløvskog. Vi er derfor skuffet over at ikke flere av fylkets til dels unike områder av denne artsrike typen er foreslått vernet. Samtlige områder i forslaget som nå er på høring, må vernes uten innskrenkninger, sier seniorrådgiver Thor Midteng i Norges Naturvernforbund. Forbundet sentralt har, sammen med sitt fylkeslag i Sogn og Fjordane, sendt høringsuttalelse til Fylkesmannen om forslaget til verneplan for edelløvskog i fylket.

Norges Naturvernforbund ber Riksadvokaten reise sak mot Sunnfjord Energi

Norges Naturvernforbund ber Riksadvokaten reise sak mot Sunnfjord Energi

30.08.2006:

- Dette selskapet er en notorisk lovbryter. Miljøet, og særlig laksen, blir ofret for ren økonomisk vinning. Allerede for 4 år siden henvendte vi oss til Statsadvokaten i regionen sammen med Elveeierlaget og Norges Jeger- og Fiskerforbund, sier Naturvernforbundets generalsekretær Tore Killingland.

Viser fra 103 til 108 av totalt 192 artikler