• Årsmøte i Naturvernforbundet i Sunnfjord

  Årsmøte i Naturvernforbundet Sunnfjord er satt til laurdag 12 mars kl 13:00-13:55, Festsalen i Førdehuset Kaffi / te. Årsmøtet i fylkeslaget blir rett etterpå.

  Les mer
 • Årsmøte i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Kva er dei viktigste naturvernsakene i 2022? Kom og bli med på årsmøte til Naturvernforbundet Sogn og Fjordane!

  Les mer
 • Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

  Les mer
 • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

  Les mer

Du er her:

 • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

Plastgjenvinning

Bystyresalen i Førde Rådhus var fullsatt når vi inviterte til ope møte; ”Plastsortering – også i Sunnfjord!” Pga flykansellering kunne ikkje Kari-Anne Lyng møte. Presentasjonen hennar skulle baserast på hennes "Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje" publisert på nettsidene til Østfoldforskning. Se lenken nedanfor. Vi oppfordrer også alle til å se på Forbrukerinnspektørene på NRK 1 etter Dagsrevyen på onsdag 26. mars. Der tar de opp dette temaet, og Hanne Raadal fra Østfoldforskning blir intervjuet om miljønytten.

Vigdøla
Innlegg i Sogn Avis: EIN TRIST JULEPRESANG FRÅ NVE!

Elva Vigdøla i Jostedalen

NVE har tilrådd kraftutbygging i elva Vigdøla i Jostedalen, og Olje og Energidepartementet skal no gjere endeleg vedtak i saka. Eit løyve til dette kraftverket ville vere både trist og ein skandale!

En samlet gjeng mot utbyyging av Vigdøla - fra både Vigdal grendalag, vernegruppa Vestsida - Vigdøla og Naturvernforbundet
presentasjoner fra Vassdrastreff Vigdøla

Samlet for Vigdøla

Vigdalens befolkningstall ble doblet under vassdragstreffet for Vigdøla i helgen. Det var en engasjert gjeng både fra grendalaget, lokalbefolkningen, Vernegruppa vern Vestsida-Vigdøla og Naturvernforbundet, som kom for å markere motstand mot utbyggingsplanene av livsnerva i dalen.

Alle vert invitert til Vevring 1. juni

Velkomen til vårt store arrangement: 1.juni i Vevring kl 12.00: "Framtid for Fjorden?"

Alle vert invitert til; Sjømat, seminar og Førdefjord-debatt. Det vert hovedappell ved Johs B Thue, og kunstnerisk medverknad ved Magne Furuholmen, Thea Hjelmeland, Oddvar Torsheim, Fridtjov Urdal, Børge Bjartmann Bjerck Jens Toyberg ( svensk lydkunstnar) med fleire. Vi ynskjer å sikre oss at partikandidatane er kjende med dei store miljøkonsekvensar og samfunnskostnadane ved evt mineralutvinning i ope dagbrot og utslepp av gruveavfall til Førdefjorden. Vi ynskjer ikkje minst også at folk flest skal la seg informere om saka, og får høyre partia sine haldningar før dei stemmer i september.

VerdskartSjødeponiMLaukeland

Fjordeponi er dumping av avfall, noe Norge kan bli åleine om

Berre 3 land utanom Norge tillet deponi av gruveavfall, Tyrkia, Indonesia og Papua Ny Guinea. Norge planlegg to nye, mens Papua Ny Guinea skal stenge eit av sine. Verdssamfunnet sitt organ, FN, kan snart komme til å forby slik dumping. Slik ser verdskartet over sjødeponiene ut i dag

Viser fra 49 til 54 av totalt 197 artikler