• Årsmøte i Naturvernforbundet i Sunnfjord

  Årsmøte i Naturvernforbundet Sunnfjord er satt til laurdag 12 mars kl 13:00-13:55, Festsalen i Førdehuset Kaffi / te. Årsmøtet i fylkeslaget blir rett etterpå.

  Les mer
 • Årsmøte i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Kva er dei viktigste naturvernsakene i 2022? Kom og bli med på årsmøte til Naturvernforbundet Sogn og Fjordane!

  Les mer
 • Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

  Les mer
 • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

  Les mer

Du er her:

 • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

Må interiøret målast kvit?

Det meste titandioksid vert til fargestoff

Heile 93% av titanet som utvinnast av mineraler som rutil eller ilmenitt vert til fargestoff eller fyllstoff. Det skal gjøre industriprodukt som måling, papir og plast kvitare. Det same gjeld for matvarer og medisin, som kan utgjøre ein fare for folkehelsa

Debattinnlegg av Jon Farestveit i Sogn avis 15.1.2013

EIT TILSVAR TIL KLIMASKEPTIKARANE

Det er stadig nokon som prøver seg med kritikk av FN sitt klimapanel. Her er eit forsøk på å svare kritikarane:

Bevar fjordane

Dagens leiar i Dagbladet, 9. april 2012

Vi saksar frå Dagbladet, der redaktøren skriv at regjeringa må kunne si nei til deponering av gruveavfall i norske fjord: «Regjeringen bør lytte til miljømyndighetene. I nasjonale laksefjorder må det gå an å si nei. Norske fjorder har evighetens perspektiv og bør ikke byttes bort mot arbeidsplasser i et kortere perspektiv. Skal sjødeponi tillates, bør det stilles strenge krav til plassering, kjemikaliebruk og gjenbruk av fyllmasser, slik at påvirkningen minimeres. Klarer ikke industrien å etterkomme dette, har ikke prosjektene livets rett.»

Viser fra 55 til 60 av totalt 197 artikler