• Årsmøte i Naturvernforbundet i Sunnfjord

  Årsmøte i Naturvernforbundet Sunnfjord er satt til laurdag 12 mars kl 13:00-13:55, Festsalen i Førdehuset Kaffi / te. Årsmøtet i fylkeslaget blir rett etterpå.

  Les mer
 • Årsmøte i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Kva er dei viktigste naturvernsakene i 2022? Kom og bli med på årsmøte til Naturvernforbundet Sogn og Fjordane!

  Les mer
 • Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

  Les mer
 • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

  Les mer

Du er her:

 • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

av Jon Farestveit, 30.3.2012

ALL SMÅKRAFT BØR IKKJE BYGGJAST UT!

Det er visst somme som framleis meiner som vidgjetne Abraham Øvrebotten at alle fossar og elvar som ikkje renn i røyr, er bortkasta vatn. Den same oppfatninga har tydelegvis også både fylkesrådmann og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane. Vi i Naturvernforbundet ser det noko annleis, og vil vurdere småkraftplanane frå sak til sak.

Likesæle

Dei tok fossane utan at eg brydde meg, for eg eigde ingen foss. Dei tok fjordane utan at eg brydde meg, for eg eigde ingen fjord. Dei tok kysten utan at eg brydde meg, for eg budde ikkje der lenger. Når dei hadde tatt alt var det ikkje meir. Då brydde eg meg. H. C. Hansen

Protestmarsj Hardanger

Vindkraftutbygging og kraftlinjer til folkets beste?

15.09.2010 | Sist oppdatert: 22.11.2010

I dei siste månadene har stadig fleire hengt seg på diskusjonane om kva som er best for oss vestlendingar. Lenge var det berre vindkraftdebatt, så kom kraftlinja gjennom Hardanger på dagsordenen. Ordførarar, grunneigarar, forståsegpåarar og media har alle sagt kva dei meinar. Men ingen har kopla debattane skikkelig saman, skriv Hans Christian Hansen i om situasjonen i Hardanger.

Avisinnlegg: La Engjadalselvi leve -Luster Småkraft!

26.08.2010:

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har sett foten ned for slik å hindre ei kraftutbygging i den vakre Engjadalselvi i Luster. Det er sjeldan at NVE seier nei til ein konsesjonssøknad for småkraft, skriv Jon Farestveit i eit avisinnlegg.

Avisinnlegg: Det skulle ikkje kunne skje

12.08.2010:

Oljekatastrofen i Mexicogulfen er ei av dei ulukkene som ikkje skulle kunne skje. Vi har då fått garantiar både frå oljeselskapa og politikarar. Så skjer det likevel trass I alle garantiane og lovnadene ,og vi står overfor ein katastrofe som ingen anar utgangen av. Tusenvis og kanskje millionar av liter olje renn ut i havet kvart døgn, og ingen ser ut til å vite korleis ein skal stoppe utsleppa.

Viser fra 61 til 66 av totalt 197 artikler