• Årsmøte i Naturvernforbundet i Sunnfjord

  Årsmøte i Naturvernforbundet Sunnfjord er satt til laurdag 12 mars kl 13:00-13:55, Festsalen i Førdehuset Kaffi / te. Årsmøtet i fylkeslaget blir rett etterpå.

  Les mer
 • Årsmøte i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Kva er dei viktigste naturvernsakene i 2022? Kom og bli med på årsmøte til Naturvernforbundet Sogn og Fjordane!

  Les mer
 • Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

  Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

  Les mer
 • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

  Les mer

Du er her:

 • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

25.05.2010:

Fylkesrådmannen utarbeider framlegg til fråsegner frå fylkeskommunen når det gjeld m.a. kraftutbyggingar. Desse framlegga, så langt eg har lese dei, ser ut til alle å vere skrivne etter ein bestemt mal eller ei standardoppskrift som i liten grad tek omsyn til dei "individuelle" skilnader mellom desse desse prosjekta og skadeverknader på naturtilhøva.

Thorleif Jakobsen utnemnd til æresmedlem

Thorleif Jakobsen utnemnd til æresmedlem

28.03.2010:

På årsmøtet 20. mars fekk Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane sitt første æresmedlem: Thorleif Jakobsen. - Vi heidrar ein person med jernvilje og som aldri har mist engasjementet for naturen, sa fylkesleiar Hans Christian Hansen då han overrekte æresmedlemsskapen.

Møte på fylkesmannens kontor

Møte på fylkesmannens kontor

16.12.2009:

Møte mellom naturvernarar og fylkesmannens stab i Sogn og Fjordane, for å sjå på kva slags områder vi kunne starte eit arbeid med å få verna. Det vart eit innhaldsriktmøte mellom naturverninteresserte personar.

Sandalsfossen i Gloppen berga

20.11.2009:

Det er med stor glede at vi mottok meldinga frå NVE om at vassutbygginga som var omsøkt ved Sandalsfossen i Gloppen vart avslått den 12 november. Konklusjonen til NVE er at fordelane og nytten av tiltaket ikkje overstig skadar og ulemper for allmenne og private interesser som blir råka, seier Hans Christian Hansen, leiar i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Avisinnlegg: Rabiat om "kolonien" Sogn og Fjordane

20.11.2009:

Journalist Anne Viken går i eit rabiat innlegg i Bergens Tidende (BT), heilt feilaktig kalla kronikk, til åtak på alle imperialistar som vil "kolonisere" Sogn og Fjordane, m.a. sentrale miljøstyresmakter og deira klakørar som Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet og Naturvernforbundet. Skjellsorda haglar mot desse "sjølvoppnemnde filosofar" og "vakumbaserte tenkjarane" som jobbar mot næringar som lever av naturen" og elles vil verne ein i hel."

Avisinnlegg: Befolkningsmanipulasjon frå vindkraftutbyggjarar

Avisinnlegg: Befolkningsmanipulasjon frå vindkraftutbyggjarar

16.11.2009:

I Fjordenes Tidende sto det ein artikkel måndag den 9/11,"Vindkraftutbygging gjør folk mer positive til vindkraft" som påstår at 72% av befolkninga er svært positive til vindkraft, denne meiningsmålinga er gjort av TNS gallup. Totalt er 2191 personar i 9 kommunar i Noreg intervjua. Dette er eit så lavt antal personar at det ikkje er representativt nok til å kunne påstå at Noregs kystbefolkning verkeleg vil dette.

Viser fra 73 til 78 av totalt 198 artikler