• Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

    Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

    Les mer
  • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

    Les mer

Du er her:

  • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

Brev til Fylkesmannen om opparbeiding av skiløypetrase

02.02.2009:

Brevet gjeld opparbeiding av skiløypetrase i Bringelandsmarka, Hjelmelandsmarka og området kring Gjøset med skjeringar, grøfter og fyllingar i opp til 12 meter breie spor i urørd natur. Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord hevdar at det var feil av kommunen å handtere skiløypa som ei meldingssak, og klagar med dette på denne framgangsmåten, fordi vi meiner resultatet er større inngrep enn det som er akseptabelt.

Setenesfjellet vindkraftanlegg i Gulen - høyringsfråsegn

23.01.2009:

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane går mot å gje konsesjon til dei planlagde vindturbinane på Setenesfjell. Kraftforsyninga er for god til at der finst argument for utbygginga. Ulempene i inngrepsfri natur, og for fuglelivet og opplevingsverdiane er for store til at utbygginga kan vere forsvarleg, jamvel om det skulle finnast argument for å auke straumproduksjonen. Les heile høyringa.

Okla vindkraftanlegg i Selje - høyringsfråsegn

23.01.2009:

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane meiner ulempene ved utbygging av vindturbinar på Okla/Kyrnosa er langt større enn nytten av 65 GWh ekstra straum på nettet. Det er ikkje dekning i fakta eller andre rimelege grunnar til å hevde at utbygginga er turvande for kraftforsyninga eller til nytte som klimatiltak. Konsekvensane av prosjektet er så negative for dei store naturverdiane i området at sjølv om den moderate mengda med straum skulle vere å sjå på som eit gode, så kan dette godet likevel ikkje forsvare tiltaket. Les heile høyringa.

Enormt naturinngrep planlegges i Førdefjorden

Enormt naturinngrep planlegges i Førdefjorden

21.11.2008:

I et av Vestlandets vakreste og mest uberørte fjordlandskaper vil Nordic Mining åpne et gigantisk dagbrudd, og bl.a. dumpe 280 millioner tonn industrislam rett i fjorden. - Konsekvensene bl.a. for vårt omdømme som forvalter av "verdens beste og mest uberørte reisemål" (National Geographic om vestlandsfjordene), tilsier at dette må skrinlegges, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Har vi bruk for kjøpesenteret i Nedrehagen i Sogndal?

Har vi bruk for kjøpesenteret i Nedrehagen i Sogndal?

12.11.2008:

Det kan stillast mange spørsmål i samband med desse planane om det kolossale kjøpesenteret i Sogndal. Har vi bruk for endå eit slikt til prosjekt sjølv om dei som står bak, kjem som reine julenissar med lovnader om 400 arbeidsplassar? Og er framtidsutsiktene så gode med truleg mindre kjøpekraft blant folk og stagnasjon eller tilbakegang i folketalet i Sogndal og i indre Sogn? Dette skriv Jon Farestveit i eit innlegg.

Fråsegn til søknaden om å byggje Sandalsfossen kraftverk i Gloppen

18.10.2008:

Sandalsfossen er ein høg og vassrik foss med kraftig fosserøyk og ei stor fosseeng ved foten. Elva ein del av det store og inngrepsfritt område med Svartebotnen, Myklebustbreen og Jostedalsbreen nasjonalpark. Elva ovanfor renn gjennom eit særprega morenelandskap. Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane går derfor på det sterkaste i mot å gje konsesjon til Sandalsfossen kraftverk. Les heile høyringa.

Viser fra 85 til 90 av totalt 192 artikler