Du er her:

Kronikker og debattinnlegg

Her ligg kronikker og debattinnlegg til aviser skrevet av Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.


Artikkelen ble sist oppdatert: 17.11.2010

Nyhende

Avisinnlegg: Inga tiltru til fylkeskommunen

Avisinnlegg: Inga tiltru til fylkeskommunen

25.05.2010:

Fylkeskommunen skal frå nyttår overta ein del av dei oppgåvene som Fylkesmannen har hatt innan naturvern. Naturvernforbundet har vore skeptisk til denne endringa i forvaltninga og då av fleire grunnar. Naturvernforbundet frykter blant anna at dette berre ville føre til eit dobbeltbyråkrati utan eit betre naturvern.

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

25.05.2010:

Fylkesrådmannen utarbeider framlegg til fråsegner frå fylkeskommunen når det gjeld m.a. kraftutbyggingar. Desse framlegga, så langt eg har lese dei, ser ut til alle å vere skrivne etter ein bestemt mal eller ei standardoppskrift som i liten grad tek omsyn til dei "individuelle" skilnader mellom desse desse prosjekta og skadeverknader på naturtilhøva.

Avisinnlegg: Rabiat om "kolonien" Sogn og Fjordane

20.11.2009:

Journalist Anne Viken går i eit rabiat innlegg i Bergens Tidende (BT), heilt feilaktig kalla kronikk, til åtak på alle imperialistar som vil "kolonisere" Sogn og Fjordane, m.a. sentrale miljøstyresmakter og deira klakørar som Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet og Naturvernforbundet. Skjellsorda haglar mot desse "sjølvoppnemnde filosofar" og "vakumbaserte tenkjarane" som jobbar mot næringar som lever av naturen" og elles vil verne ein i hel."

Avisinnlegg: Befolkningsmanipulasjon frå vindkraftutbyggjarar

Avisinnlegg: Befolkningsmanipulasjon frå vindkraftutbyggjarar

16.11.2009:

I Fjordenes Tidende sto det ein artikkel måndag den 9/11,"Vindkraftutbygging gjør folk mer positive til vindkraft" som påstår at 72% av befolkninga er svært positive til vindkraft, denne meiningsmålinga er gjort av TNS gallup. Totalt er 2191 personar i 9 kommunar i Noreg intervjua. Dette er eit så lavt antal personar at det ikkje er representativt nok til å kunne påstå at Noregs kystbefolkning verkeleg vil dette.

Viser fra 13 til 16 av totalt 26 artikler