Du er her:

Kronikker og debattinnlegg

Her ligg kronikker og debattinnlegg til aviser skrevet av Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.


Artikkelen ble sist oppdatert: 17.11.2010

Nyhende

Avisinnlegg: Senterpartiets utrydding av norsk natur

11.11.2009:

Liv Signe Navarsete og Sp, har i valkampen sagt klart ifrå at naturvern må vike for å få plass til større produksjon av fornybar energi. På heimesida deira står det med store bokstavar; Grønt og fornybart næringsliv. Senterpartiet påstår dei vil skape titusenvis av nye arbeidsplassar ved å bygge ut meir fornybar energi, og kallar den nye tidsalderen for den Grøne tidsalder.

Avisinnlegg: Vindkraft for pengane, ikkje klimaet

11.11.2009:

Det er nedslåande at miljøvernministeren kan bli sitert i Bergens Tidende den 17 august på at Noreg er ei sinke i utvikling av vindkraft. Dette gir små håp til dei som arbeider nettopp med å stoppe dei vindturbinane som kvestar fuglelivet og industrialiserer store naturområde utan inngrep. NVE liggande 127 søknader om vindkraftkonsesjonar.

Statkraft trugar naturen i Jostedalen

Statkraft trugar naturen i Jostedalen

02.11.2009:

Mykje vil ha meir, heiter det, og no vil statsselskapet ta også det som er igjen av meir eller mindre urørte elvar i Jostedalen. Ein kan jo gjere seg mange tankar i den samanhengen, men meir enn merkeleg er det at staten skal gå i brodden for å bygge ned det som er igjen av vassdragsnatur i landet, skriv Jon Farestveit i debattinnlegget sitt.

Viser fra 21 til 24 av totalt 26 artikler