Du er her:

Kronikker og debattinnlegg

Her ligg kronikker og debattinnlegg til aviser skrevet av Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.


Artikkelen ble sist oppdatert: 17.11.2010

Nyhende

Avisinnlegg: Det skulle ikkje kunne skje

12.08.2010:

Oljekatastrofen i Mexicogulfen er ei av dei ulukkene som ikkje skulle kunne skje. Vi har då fått garantiar både frå oljeselskapa og politikarar. Så skjer det likevel trass I alle garantiane og lovnadene ,og vi står overfor ein katastrofe som ingen anar utgangen av. Tusenvis og kanskje millionar av liter olje renn ut i havet kvart døgn, og ingen ser ut til å vite korleis ein skal stoppe utsleppa.

Avisinnlegg: Kven villeier?

12.08.2010:

Asbjørn Massnes i det såkalla Kystpartiet har i mange innlegg i "Sogn Avis" gjort det til ein sport å skulde Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen for å villeie folk i klimaspørsmål.No er det vel heller slik at det er Massnes som villeier, noko eg kjem attende til. Bjerknessenteret er i alle fall ein svært seriøs institusjon med klimaspørsmål som forskingsfelt og med svært kompetente forskarar. Senteret har m.a. levert rapportar til FN sitt klimapanel.

Avisinnlegg: Refleksjonar kring bygging av to småkraftverk

12.08.2010:

NVE har nekta konsesjon til bygging av eit småkraftverk i Engjadalselvi i Gaupne i Luster, men gjeve løyve til bygging av eit liknande småkraftverk i Kvernelvi, også i Gaupne. Dette vil vi i Naturvernforbundet meine er ei svært fornuftig avgjerd, og eit døme på at NVE no er inne på eit riktig spor.

Avisinnlegg: Noreg - energinasjon også i framtida?

Avisinnlegg: Noreg - energinasjon også i framtida?

25.05.2010:

Som Erling Sande påpeikar i Fjordenes Tidende er Noregs rikdom er bygd opp på energi dei siste 100 åra, i hovudsak olje. Det fyrste kraftverket her i fylket kom rundt 1900, dette kraftverket var bygd for å skape arbeidsplassar i fylket, store arbeidsplassar vart skapte både i Årdal og Svelgen etter kvart som kraftutbygginga spreidde seg.

Viser fra 9 til 12 av totalt 26 artikler