Du er her:

Nyheter

Høyringsfråsegn per 12.02.2012

Høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum

Naturvernforbundet vil ha gågate i Måløy! I høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum seier fylkeslaget at delar av gate 1 må bli gågate og at farten må ned til 40 km/t i den delen av gata som er riksveg. Det må bli samanhengande fortau og gang- og sykkelvegar i sentrum og frå sentrum til boligområdane. Vi ber om at utnytting av fjordvarme i Måløy blir vurdert som alternativ til vindkraft. Bedriftane i kommunen må få tilbod om kildesortering av avfall på same måte som hushalda.