Du er her:

Avisinnlegg: Befolkningsmanipulasjon frå vindkraftutbyggjarar


Foto: Norges Naturvernforbund
I Fjordenes Tidende sto det ein artikkel måndag den 9/11,"Vindkraftutbygging gjør folk mer positive til vindkraft" som påstår at 72% av befolkninga er svært positive til vindkraft, denne meiningsmålinga er gjort av TNS gallup. Totalt er 2191 personar i 9 kommunar i Noreg intervjua. Dette er eit så lavt antal personar at det ikkje er representativt nok til å kunne påstå at Noregs kystbefolkning verkeleg vil dette.