Du er her:

Brev til Fylkesmannen om opparbeiding av skiløypetrase

Brevet gjeld opparbeiding av skiløypetrase i Bringelandsmarka, Hjelmelandsmarka og området kring Gjøset med skjeringar, grøfter og fyllingar i opp til 12 meter breie spor i urørd natur. Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord hevdar at det var feil av kommunen å handtere skiløypa som ei meldingssak, og klagar med dette på denne framgangsmåten, fordi vi meiner resultatet er større inngrep enn det som er akseptabelt.