Du er her:

Nyhende

StorelvaGloppen

NVE tilrår ikkje utnytting av Breim vassdrag

Det er gledeleg at NVE prioriterer artsmangfaldet. Dei skriv: "NVE rår Olje- og energidepartementet til ikkje å gje Breim Kraft AS løyve til å til å bygge Breim kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. NVE legg særlig vekt på moglege konsekvensar for storaurebestanden."

Ryddegjeng i Erdalen 2
Strandryddedag i Førde

Flyktningane gjorde Førde reint

11.07.2016 | Sist oppdatert: 11.07.2016

Kring 30 asylsøkjarar og nokre få førdianarar deltok på Strandryddedagen i Førde 7. mai. Resultatet vart 20 sekkar med boss i sentrum og på stranda i Erdalen.

Lin og Marit v. Nes

Ny giv ved fylkesårsmøtet

Årsmøtet i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane vart prega av fleire saker: fjorddeponi, naturlege møtestader og ny fylkessekretær.

Viser fra 25 til 28 av totalt 190 artikler