Du er her:

Nyhende

Debatten om Florelandet Nord

Florø er det vedteke å sprenge og fylle ut inntil 300 mål av byens indre skjergard. I tillegg er det vedteke å gjere om store delar av øya Grønenga sitt natur- og kulturlandskap til industriområde. Alt dette for å utvide oljebasen i byen. Vi har i lengre tid vore engasjert i saken, jf vår klage til Fylkesmannen av 22. februar i år gjengitt her under HØYRINSFRÅSEGN. Etter Firdapostens oppslag laurdag 29. mars, sender vi følgande lesarinnlegg:

Plastgjenvinning

Bystyresalen i Førde Rådhus var fullsatt når vi inviterte til ope møte; ”Plastsortering – også i Sunnfjord!” Pga flykansellering kunne ikkje Kari-Anne Lyng møte. Presentasjonen hennar skulle baserast på hennes "Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje" publisert på nettsidene til Østfoldforskning. Se lenken nedanfor. Vi oppfordrer også alle til å se på Forbrukerinnspektørene på NRK 1 etter Dagsrevyen på onsdag 26. mars. Der tar de opp dette temaet, og Hanne Raadal fra Østfoldforskning blir intervjuet om miljønytten.

En samlet gjeng mot utbyyging av Vigdøla - fra både Vigdal grendalag, vernegruppa Vestsida - Vigdøla og Naturvernforbundet
presentasjoner fra Vassdrastreff Vigdøla

Samlet for Vigdøla

Vigdalens befolkningstall ble doblet under vassdragstreffet for Vigdøla i helgen. Det var en engasjert gjeng både fra grendalaget, lokalbefolkningen, Vernegruppa vern Vestsida-Vigdøla og Naturvernforbundet, som kom for å markere motstand mot utbyggingsplanene av livsnerva i dalen.

Viser fra 37 til 40 av totalt 181 artikler