Du er her:

  • Sogn og Fjordane
  • Nyhende
  • Etter årsmøtet på laurdag, eit seminar om plasten som det største trugsmål mot livet i havet! Alle er velkomne.
Strand med plastavfall

Strand med plastavfall.

Etter årsmøtet på laurdag, eit seminar om plasten som det største trugsmål mot livet i havet! Alle er velkomne.

Naturvernforbundet i Sogn og fjordane inviterer til ope seminar med dialog, debatt og inspirasjon! Tidspunkt: Laurdag 25. mars 2017, kl. 14.00. Stad: Hafstad vidaregåande skule, Førde.

 

EIT HAV AV PLAST

 

Kl. 14 00: FØRSTE BOLK: STODA


1.      NATUREN – livsgrunnlaget vårt v/Jorunn Vallestad, fagrådgjevar i NVF
 

2.      HAVET - plast på avvegar v/Janne Bareksten, mastergrad i marin forsøpling

 

3.      KJELDENE – kor kjem plasten frå? v/ Dagny Alvik, senioringeniør hos Fylkesmannen

 

4.      KLIMAOMSTILLING – også i Sogn og Fjordane v/Ida-Beate Mølmesdal, rådgjevar klima og miljø, Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

 

Kl. 15.15 Kaffi- og fruktpause
 

 

Kl. 15.30: ANDRE BOLK: LØYSINGANE
 

1.      STRANDRYDDING – eit pilotprosjekt med Strandryddedag halve året. Pilotprosjekt i Sunnfjord i samarbeid med Sparebankstiftinga og Sunnfjord Miljøverk. Arne Øvrebø, SUM og Marit Bendz, Naturvernforbundet i Sogn & Fj

 

2.      PLASTSORTERING –  Kvifor sorterer ein i Sogn og Nordfjord, men ikkje i Indre Sunnfjord? Jøril Hovland, SIMAS og Svein-Ottar Sandal, NoMil m fl

 

3.    KVA ER PÅ GANG – nasjonalt og lokalt? Dagny Alvik, Fylkesmannen i Sogn & Fj

 

16.30: OPPSUMMERING/AVSLUTNING

 

Korleis jobbe vidare politisk? Erik Solheim, tidl. leiar i Naturvernforbundet

Inspirasjon til kva kvar og ein kan gjere sjølv. Marit Bendz, fylkessekretær i NVF

 

Kl. 17.00: SLUTT

 

Inngang kr. 100.-, evt innmelding i Naturvernforbundet kr. 200.-

Gratis for medlemmer i Naturvernforbundet, Natur & Ungdom og studentar.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.03.2017