Du er her:

Plastgjenvinning

Bystyresalen i Førde Rådhus var fullsatt når vi inviterte til ope møte; ”Plastsortering – også i Sunnfjord!” Pga flykansellering kunne ikkje Kari-Anne Lyng møte. Presentasjonen hennar skulle baserast på hennes "Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje" publisert på nettsidene til Østfoldforskning. Se lenken nedanfor. Vi oppfordrer også alle til å se på Forbrukerinnspektørene på NRK 1 etter Dagsrevyen på onsdag 26. mars. Der tar de opp dette temaet, og Hanne Raadal fra Østfoldforskning blir intervjuet om miljønytten.

http://ostfoldforskning.no/publikasjon/livslopsanalyse-for-gjenvinning-av-plastemballasje-fra-norske-husholdninger-667.aspx

Les Kari Anne Lyng sin presentasjon

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2014