Du er her:

Nyheter

Ein svart dag for miljøet, 17. april 2015

Regjeringa ved statsråd Tine Sundtoft i klima- og miljødepartementet ga sitt ja til dumping av tonnevis av gruveavfall i Førdefjorden, etter at Miljødirektoratet svikta og gjekk bort frå sitt mandat om å arbeide for miljøet. Leiar i Naturvernforbundet Lars Haltbrekkens kommentar kan lesast her:

7 små kraftverk i Sogn

NVE har sendt ut ei såkalla "Sognepakke" med 7 konsesjonssøknader i kommunane Aurland, Vik, Balestrand og Høyanger. Her kjem vår fråsegn om to søknader i Aurland.

12 små kraftverk i Sunnfjord

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane går mot konsesjon til 10 av dei 12 søknadene om småkraftverk som har vore på høyring nyleg. I nokre tilfelle er det likevel slik at større vassføring enn det er søkt om, kan dempe ulempene. I to tilfelle har fylkeslaget ikkje innvendingar.

Viser fra 17 til 20 av totalt 51 artikler