Du er her:

Nyheter

Frårår utsleppsløyve for settefiskanlegg i Stongfjorden

Marine Harvest har søkt om konsesjon til produksjon av 7,5 millioner fisk. Naturvernforbundet stiller seg kritiske til om resipientkapasiteten er god nok innerst i fjorden. Negative konsekvensar av utsleppa på naturverdiane i fjorden, spesielt sukkertareskog og gytefelt, med direkte og indirekte konsekvensar for fiskebestandane, gjer at Naturvernforbundet frårår utsleppsløyve.

Viser fra 25 til 28 av totalt 53 artikler