Du er her:

Nyheter

Frårår utsleppsløyve for settefiskanlegg i Stongfjorden

Marine Harvest har søkt om konsesjon til produksjon av 7,5 millioner fisk. Naturvernforbundet stiller seg kritiske til om resipientkapasiteten er god nok innerst i fjorden. Negative konsekvensar av utsleppa på naturverdiane i fjorden, spesielt sukkertareskog og gytefelt, med direkte og indirekte konsekvensar for fiskebestandane, gjer at Naturvernforbundet frårår utsleppsløyve.

Vigdøla
Innlegg i Sogn Avis: EIN TRIST JULEPRESANG FRÅ NVE!

Elva Vigdøla i Jostedalen

NVE har tilrådd kraftutbygging i elva Vigdøla i Jostedalen, og Olje og Energidepartementet skal no gjere endeleg vedtak i saka. Eit løyve til dette kraftverket ville vere både trist og ein skandale!

Viser fra 25 til 28 av totalt 52 artikler