Du er her:

Nyheter

Vigdøla
Innlegg i Sogn Avis: EIN TRIST JULEPRESANG FRÅ NVE!

Elva Vigdøla i Jostedalen

NVE har tilrådd kraftutbygging i elva Vigdøla i Jostedalen, og Olje og Energidepartementet skal no gjere endeleg vedtak i saka. Eit løyve til dette kraftverket ville vere både trist og ein skandale!

Alle vert invitert til Vevring 1. juni

Velkomen til vårt store arrangement: 1.juni i Vevring kl 12.00: "Framtid for Fjorden?"

Alle vert invitert til; Sjømat, seminar og Førdefjord-debatt. Det vert hovedappell ved Johs B Thue, og kunstnerisk medverknad ved Magne Furuholmen, Thea Hjelmeland, Oddvar Torsheim, Fridtjov Urdal, Børge Bjartmann Bjerck Jens Toyberg ( svensk lydkunstnar) med fleire. Vi ynskjer å sikre oss at partikandidatane er kjende med dei store miljøkonsekvensar og samfunnskostnadane ved evt mineralutvinning i ope dagbrot og utslepp av gruveavfall til Førdefjorden. Vi ynskjer ikkje minst også at folk flest skal la seg informere om saka, og får høyre partia sine haldningar før dei stemmer i september.

VerdskartSjødeponiMLaukeland

Fjordeponi er dumping av avfall, noe Norge kan bli åleine om

Berre 3 land utanom Norge tillet deponi av gruveavfall, Tyrkia, Indonesia og Papua Ny Guinea. Norge planlegg to nye, mens Papua Ny Guinea skal stenge eit av sine. Verdssamfunnet sitt organ, FN, kan snart komme til å forby slik dumping. Slik ser verdskartet over sjødeponiene ut i dag

Viser fra 29 til 32 av totalt 53 artikler